Beste Vincent,

Campagne voeren is inderdaad moordend. Overdag geef ik college en begeleid scripties en in de avond reis ik af naar verre oorden als Zwolle of zelfs Groningen. Vervolgens kruip ik weer voor dag en dauw uit mijn bed en start de carrousel opnieuw.

Het fenomeen vermoeidheid heeft voor mij een geheel nieuwe dimensie gekregen. Italianen zeggen niet voor niks stancato: vermoeidheid stinkt (in klanknabootsende zin). Ik zie mijn vrouw en kinderen alleen nog maar in het voorbijgaan.

Het is een ernstig onderschatte vorm van kindermishandeling die na de 22ste subiet dient op te houden wil ik überhaupt nog een kans maken op inwoning. Als mijn drie dochters en mijn vrouw zich tegen mij keren begin ik opeens te begrijpen waarom de taliban de macht van vrouwen voor eens en voor altijd wil indammen. Misschien heeft GroenLinks toch wel gelijk dat we de Afghaanse vrouwen in de steek moeten laten.

Oosterhuis

Genoeg gezeurd, ik vrees dat ik toch even een serieus onderwerp naar voren dien te brengen. Hoe is het toch mogelijk Vincent dat een intelligent en spiritueel mens als Huub Oosterhuis zo ongelooflijk de plank misslaat t.a.v. Verdonk? Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om de holocaust te vergelijken met Verdonks uitzettingsbeleid? Hoe durft iemand te suggereren dat Verdonk illegalen op grote schaal vermoordt? Wat betekenen woorden nog als de grote dichter vergelijkingen trekt die kant nog wal raken?

Mensen hebben helaas meerdere gezichten. Oosterhuis is een begenadigd woordkunstenaar. Helaas is hij minder begenadigd op het terrein van de politiek. Niet gehinderd door kennis van zaken of verantwoordelijkheidsgevoel debiteert hij de grootst mogelijke onzin.

Generaal pardon

Zo denkt Oosterhuis nog steeds dat er 26.000 asielzoekers bestaan die een generaal pardon behoeven. In werkelijkheid zijn er nog slechts 234 over. En weet je wat voor soort mensen dat zijn? Dat zijn mensen waarvan de IND denkt dat zij misschien oorlogsmisdaden hebben begaan. Als Oosterhuis het heeft over 26000 asielzoekers dan zijn dat dus 26000 nieuwe gevallen maar daar wordt het publiek niet van op de hoogte gesteld.

Weet je wat er in Spanje is gebeurd? 700.000 vluchtelingen zijn uiteindelijk met een streek van de pen gelegaliseerd. Weet je wat dat voor aanzuigende werking dat heeft gehad? Alle Afrikanen die een beetje geld hebben laten zich nu vertellen door mensensmokkelaars dat zij een kans maken in Spanje.

Vervolgens verdrinken er mensen op de woelige baren. En dan te bedenken dat slechts weinigen in Europa vinden wat zij hoopten te vinden. Die aanzuigende werking wordt dus niet alleen ontkend door links maar pakt ook nog eens asociaal uit. Ga maar eens kijken bij Calais. En de grote schare economische vluchtelingen maakt het steeds moeilijker om politieke vluchtelingen, mensen die het werkelijk moeilijk hebben, op te nemen.

Voedselbanken

Waar ik ook van de thee kan raken zijn de voedselbanken. Natuurlijk het is niet goed dat mensen daar gebruik van moeten maken. Zou het echter niet aardig zijn als links een keer bereid zou zijn toe te geven dat uit elk onderzoek blijkt dat 70 procent van de mensen die gebruik maken van de voedselbanken te maken hebben met grote schulden. Het verstrekken van voedsel tegen zeer lage prijzen of zelfs gratis vermindert dus de prikkel voor mensen om hun schulden te saneren. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

En nu we het er toch over hebben. Nederland is nog steeds een van de meest egalitaire samenlevingen ter wereld. Het minimumloon is het hoogste ter wereld met uitzondering van Luxemburg. De bijstand zit in dezelfde categorie. De bijstand, niet heel veel lager dan het minimumloon, wordt aangevuld met subsidies en toeslagen die verdwijnen als iemand aan het werk gaat. Werken voor het minimumloon is daarom financieel gezien niet veel aantrekkelijker dan thuis zitten.

Marijnissen

En waarom durft geen politicus toe te geven dat armoede van alle tijden is? Stel dat Marijnissen premier wordt, wat God verhoede, en hij verhoogt de uitkeringen en laagste lonen met 10 procent. Dacht je dat dan mensen uit de armoedeval kruipen? Neen natuurlijk niet, dat extra geld wordt gewoon omgezet in extra materie en het verschil tussen loon en uitkering wordt zo gering dat niemand meer zijn bed uitkomt.

Dramatisch

Als de SP zou gaan regeren dan neemt de werkgelegenheid eerst dramatisch toe omdat hij blikken ambtenaren opentrekt maar vervolgens gaat de opgeblazen overheid de marktsector in de weg zitten. Ook zal de SP de verleiding niet kunnen weerstaan om het prijsverlagende effect van globalisering te niet te doen met beschermende maatregelen. Aan het einde van het verhaal verarmt Nederland en mag de SP straks het licht uitdoen. En dan is er ook geen geld meer om de zwakkeren bij te staan. Weet je waar SP voor staat?: Selfdefeating Party. En socialisme is niets anders dan georganiseerde jaloezie. Zo dat lucht op.

De volgende keer ga ik je uitleggen waarom Spinoza vandaag de dag zonder enige twijfel VVD zou hebben gestemd.

Groet, AJB