De onbehaaglijke waarheid is de kapot gedraaide plaat waarmee Al Gore al jaren over de wereld dwaalt om ons voor klimaatverdoemenis te behoeden. Dankzij een uitnodiging van GroenLinks is deze dappere kruistocht onlangs ook in Nederland te bewonderen geweest.

Oogkleppen

Het mocht niet baten. Het land, verblind door normen en waarden, heeft oogkleppen op. Gore (Ik zou de volgende president worden) bekeek de film met Balkenende (ik zou de minister president blijven) waarbij Nederland vaak als voorbeeld wordt genomen van een kustprovincie die zal verdwijnen als de ijskappen gaan smelten.

Onze MP vond de film zo 'indringend' dat hij spontaan vergat dat zijn tweede kabinet 900 miljoen euro (cijfers: RIVM) heeft bezuinigd op het milieu. En waar bezuinigd wordt moet er op lange termijn meer en duurder worden ingegrepen. Slechte verkiezingsboodschap, weg ermee.

Gelukkig bood een premier (help, ik moet de wereld redden en terrorismebestrijding is voor mijn populariteit uitgewerkt) aan de andere kant van het water een alibi: een oproep aan de EU om ambitieuze klimaatpolitiek.

Klimaatdebat!

En dus als Femke de mannen uitdaagt tot een klimaatdebat, vindt Balkenende het groen op zijn verkiezingsposters ruim voldoende. Ben jij gek, een klimaatdebat! Alle zendtijd is al vergeven.

Alle hoeken en gaten van de radio en tv zijn tot de dag des oordeels bezet en reken maar dat er geen debat gevoerd gaat worden dat niet geregistreerd wordt. Want als het al geregistreerd zou worden zou het voor het CDA beter zijn dat het niet geregistreerd zou blijven.

Het aanbod van de Groenen werd vriendelijk afgewimpeld. CDA heeft het te druk met andere zaken. Het openhouden van Borsele past mooi in de agressieve dit- zijn- de- feiten- campagne. En wat ook een feit blijkt is dat het vierde kabinet Balkenende de Kyoto-doelstellingen in 2010 niet gaat halen als het huidige beleid wordt voortgezet. Een onbehaaglijke waarheid, meneer de premier?