Hallo Arend-Jan,

Hatemail is de spam van de ontevreden kiezer. Een kiezer die vaak, en dat klinkt arrogant, niet goed weet waar hij het over heeft. De media spelen hierin een cruciale rol. Ze spiegelen zaken veel te zwart-wit en veel te simpel voor. Het is aan de politiek daar verandering in te brengen.

Politiek is niet alleen besturen, het is ook communiceren. Politiek is niet alleen Postbus 51, het is ook in de media verantwoording afleggen voor gevoerd beleid.

Kloof

Als we nou eens beginnen met referenda voor niet al te gecompliceerde zaken. dan kunnen ze wel degelijk bijdragen aan het kleiner maken van die zogenaamde kloof. Tolheffing, inrichting van het land, het zijn uitstekende zaken voor referenda. Ze dwingen de politici om onder de kaasstolp uit te komen, en ons op overtuigende, begrijpelijke wijze uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Ze houden onze politici scherp.

Daarom zijn dat soort referenda absoluut geen ondermijning van de parlementaire democratie, ze zijn daar eerder een versterking van. Ze kunnen vertrouwen brengen.

We moeten toch, daar kunnen we niet omheen, iets doen aan het beeld dat er heerst van politici. Het beeld van de naar binnen gekeerde machthebbers, die aan het pluche verslaafd zijn. Hoe zou je dat beeld nou beter kunnen bijstellen door nog veel duidelijker te laten zien waar je mee bezig bent.

Tirannie

Laten we er vanuit gaan dat onze parlementaire democratie krachtig genoeg is om referenda aan te kunnen. Want hebben wij nu niet soms te maken met de tirannie van de minderheid. Je schrijft het zelf al, dichtgetimmerde regeerakkoorden en fractiediscipline bepalen vaak stemgedrag. Dat is het, dat vrijuit debatteren in de Kamer vaak zo moeilijk maakt.

Je debatteert met iemand, omdat je graag met hem of haar van gedachten wilt wisselen. Niet omdat het nou eenmaal hoort bij de formaliteiten van de democratie. Debatten in de Kamer zijn zo ontzettend vaak pure formaliteit. Nog voor het eerste woord gesproken is ken je de uitkomst.

Nuanceren

Niet dat dat helemaal op te lossen is met referenda, maar ze zouden een instrument kunnen zijn, ik ga alweer nuanceren, een instrument om beleid beter te kunnen verkopen. Wat is het draagvlak van het beleid van Verdonk? Waarom heeft Nederland geen samenhangende infrastructureel beleid?

Hoe komt het dat de inrichting van ons landschap zo aan het verrommelen is? Overal worden maar bedrijventerreinen neergekwakt, iedereen doet maar wat.

Wurggreep

Dat komt door een niet slagvaardige overheid, die eigenlijk bang is voor al te veel verandering. Men houdt elkaar in Den Haag in een wurggreep, uit angst voor stemmenverlies. Dat geldt voor alle grote partijen.

Europa is een goede zaak, en er zou een manier gevonden moeten kunnen worden om dat de burger duidelijk te maken. Politici zijn immers zelf ook burgers. Dat willen ze nog wel eens vergeten, en als politici voor Europa zijn, dan hebben ze er belang bij dat burgers dat ook zijn.

We moeten het mislukken van het referendum over Europa niet als maatgevend beschouwen. Het zou flauw zijn als we daarom zouden zeggen: Nooit meer een referendum.

Cynisch

Soms, als ik cynisch ben, denk ik dat de angst voor referenda zo groot is omdat het die in zichzelf gekeerde politieke wereld bedreigt. De politiek is vaak een soort zelfreinigend systeem, dat alle verstoringen onschadelijk wil maken. Een soort machine die wij eens per vier jaar mogen voeden, maar die in de tussentijd alleen maar kan blijven draaien als ze alle contacten met de buitenwereld verbreekt.

Ps. Wat vind je van een PvdA-GroenLinks-VVD-kabinet? Ik zeg nog geen ja en nog geen nee. Jij eerst. En houd je het nog vol, het campagnevoeren? Nog elf dagen, we staan allebei op verlies, daar moeten we toch iets aan doen.

Groet, tot schrijfs, Vincent.