VVD-minister Rita Verdonk wil om de integratie te stimuleren ouders "zoveel mogelijk dwingen" kinderen naar een zwarte school te sturen. De stelling van vandaag: Uw kind verplicht naar een zwarte school sturen stimuleert de integratie. NU.nl is benieuwd naar jouw mening.

Reageer op deze stelling

Laten we dit onzalige plan maar weer meteen afvoeren. In de VS heeft men dit ook al geprobeerd (jaren 70) met desastreuze resultaten. Mensen gingen verhuizen, alleen maar om de verplichte schoolkeuze te voorkomen. Werd er niet verhuisd dan werd er uitgeweken naar een privé school. Voor velen waren beide mogelijkheden geen optie en die hadden dit maar te slikken. In onderwijs moet het thema niet integratie zijn, maar het beste onderwijs voor het kind. Wat het beste is hangt van vele omstandigheden af, maar verplicht mengen, integratie dus, is daar geen onderdeel van.
J. van der Voort

Belachelijk plan natuurlijk. Ouders moeten zelf kunnen kiezen naar welke school en welk soort onderwijs hun kind gaat. Zwarte scholen zijn een gevolg van een slecht integratiebeleid (minister Verdonk!) en niet de oorzaak. De oorzaak is dat wij als maatschappij allochtonen nog altijd anders behandelen dan autochtonen. Verdonk bevestigd dit alleen maar met dit soort onzinnige ideeën. Erg dom!
Hans Wijnhof

Wij hebben in Nederland in de grondwet geregeld dat iedereen zelf mag kiezen naar welke school je kind gaat. Het is een keuzevrijheid van ouders. Als we dit overlaten aan de Nederlandse staat dan mag er wat mij betreft een logo van een hamer en sikkel op de school. Als er een probleem is met zwarte en witte scholen in Nederland dan los je dat op met subsidie regelingen. Voorbeeld: Jantje en Marietje naar een zwarte school - € 500.- per kind. Ergün en Salomé naar een witte school van - 500.- per kind.
Erik de Jong

Een kind hoort naar de school te gaan die voor hem/haar het veiligst is, d.w.z. zo dicht mogelijk bij huis, zodat moeder en vader het kind gemakkelijk kunnen bereiken. Het is dom om te kijken naar de kleur van de leerlingen. Wel kan de kwaliteit van de school een rol spelen. Tenslotte gaan de kinderen naar school om te leren, nietwaar?
A. van Wessel

Onzin, democratie geeft ons toch vrijheid om zelf keuzes te maken. Staat VVD niet in beginsel al voor volks vrijheid en democratie???
Roland Vrehen

Scholen dienen er te zijn voor kinderen en niet andersom. Scholen moeten het individuele kind dus iets te bieden hebben, willen ouders voor een bepaalde school kiezen. Zowel zwarte als witte scholen moeten aan kunnen tonen welke kwaliteit zij kunnen bieden. Als bonus kan dan de multiculturaliteit in het pakket zitten. Een school is er in eerste instantie toch om te leren voor later, voor een goede vervolg opleiding, een goede baan en niet primair om te leren samenleven met andere culturen. Hoe mooi ook, het is niet realistisch.

Bovendien zijn er zoveel andere elementen in de politiek en de samenleving die integratie helemaal niet centraal stellen. Je moet wel een heel bevlogen ouder zijn wil je je kind naar een school sturen alleen om integrationele redenen.
A. van der Kaa

Fantastisch dat Rita Verdonk nu vier jaar regeren nu opeens een plan blijkt te hebben om zwarte scholen wat te verwitten. Helaas: een onzalig plan. Alle inzet op dwang is gedoemd te mislukken: ouders ontlopen dan de dwang, bijvoorbeeld door simpelweg in andere buurten te gaan wonen. Want ouders vinden, terecht, de schoolkeuze van groot belang: alles er uit halen wat er in zit, je kind gaat maar één keer naar school.

En zo resulteert dwang in minder samen naar school gaan: dan zijn we nog verder weggeraakt van samen leven door samen op te groeien. Wat werkt wel? Er is maar één manier: verleiden. Simpelweg zulk goed onderwijs aanbieden op de zwarte scholen, dat ouders er niet over piekeren om hun kind dat onderwijs te onhouden. Dus: onderwijskundig goed, goede naschoolse activiteiten en veel individuele aandacht. Helaas: dit kabinet heeft nou juist minder geld voor zwarte scholen in de steden uitgetrokken, dus dat helpt niet mee. Tja, Rita op profileringscampagne. Eerst zelf een probleem verergeren en dan met een onzalige oplossing komen voor datzelfde probleem. Mooi vak, politiek.
Arco Verburg

Nadat je kind eerst verplicht moet spelen van de overheid moet het nu óók nog verplicht naar een zwarte school. Weet je wat, we sturen de kinderen van de zwarte school verplicht naar een witte school! Maar dan wél achterin de bus... of toch niet?
Luc Weber

We hebben in Nederland vrijheid van onderwijs keuze. Waarom zouden kinderen verplicht naar een "zwarte school" moeten. Het niveau ligt op deze scholen vaak lager dan op andere scholen. hier kunnen de leraren niets aan veranderen want een groepje kinderen dat achter is met taal of rekenen zal in een klassikale school de kinderen die gelijk of soms zelfs voor lopen ophouden in hun leerproces. het zou neerkomen op een gymnast naar een mavo of havo sturen omdat dat beter voor de integratie is.

Gevolg is dat de kinderen met een achterstand het niet kunnen bolwerken en dus gaan lopen klieren. de kinderen die gelijk of voor lopen gaan zich vervelen en ook lopen klieren wat schiet de maatschappij daar mee op. een ouder moet voor zijn kind het beste aansluitende onderwijs kunnen kiezen. en dat betekent dat je heel objectief naar je kind zal moeten kijken wat kan mijn kind wel en wat kan het niet. waar zou het het best op zijn plek zitten.

Je zou wel scholen meer projecten samen kunnen laten beetpakken. Werkstukken, bezoeken aan kinderboerderijen enz.enz. dan werkt ieder kind op zijn niveau en wordt er toch geintegreerd. Als vader kan ik nu zeggen dat de VVD mijn stem niet krijgt.
Marco Essenberg

Het lijkt mij dat de kwaliteit van het onderwijs belangrijker is dan de kleuren van de kinderen op een school. Integreren is niet een kwestie van simpelweg zwart en wit mengen. Ik vind het diep triest en ondoordacht dat mensen die op het hoogste niveau met integratie bezig horen te zijn, met zulke uitspraken komen.
Irina Thio

Vreemd om dit uit de mond van een VVD-minister te horen! Vrijheid van onderwijs is toch altijd het grootste goed geweest! Ik kan er over mee praten, daar ik in de tijd dat mijn kinderen naar de lagere school gingen met heel veel moeite voor elkaar heb gekregen dat ze naar een montessorischool gingen. Nu wil Verdonk uitmaken waar wij onze kinderen op school doen. Kom nou toch.

Je krijgt kinderen alleen maar naar een gemengde school als deze goed onderwijs geeft en genoeg geld beschikbaar krijgt om dat te geven. De bezuinigingen op het onderwijs zijn mede debet aan de zwarte scholen. Leven de vrijheid van onderwijs! Geef meer geld en waardeer leerkrachten beter, dan komt het vanzelf goed.
Christine de Klerk

Mevrouw Verdonk denkt dat integratie af te dwingen is. Naar mijn mening is dit niet het geval. Integratie is een kwestie van tijd en elkaar de ruimte geven. Op die manier versmelten culturen gedeeltelijk met elkaar en leven culturen ook gedeeltelijk naast elkaar. Wat Verdonk doet is naar mijn mening juist het tegenovergestelde. Ze blijft constant onderscheid maken tussen zwart en wit, zij en wij. Door dat te benadrukken wordt de kloof tussen de culturen alleen maar groter. Daar komt nog eens bij dat ouders gewoon zelf moeten kunnen beslissen waar ze hun kind op school willen doen. En dat noemt zich de nummer 2 van een liberale partij. Wat mij betreft zit Verdonk volgend jaar in de Kamer en zullen we haar niet belasten met moeilijke, zware portefeuilles.
Jaap Fris

Belachelijk plan. Ouders moeten ten alle tijden zelf kunnen kiezen naar welke school zij Hun kind willen sturen.Ik moet ER niet aan denken dat mijn kinderen niet, in ons geval, naar het jenaplan onderwijs kunnen omdat daar eerst een zwart kind moet worden aangenomen.En met meerdere kinderen in een gezin heb je misschien straks al je kinderen verspreid over de stad zitten. Dit kan nooit de bedoeling zijn.
G.J.M. Bosch