Het CDA pleit voor studenten voor de klas om het dreigende lerarentekort terug te dringen. Een vrijwillige stage op scholen maakt studenten volgens de partij enthousiast om de overstap te maken naar het lerarenvak. De stelling van vandaag: Studenten voor de klas goede oplossing om lerarentekort aan te pakken. NU.nl is benieuwd naar jouw mening.

Reageer op deze stelling

Dan doen die paar zittende leraren de begeleiding van die stagiaires er wel bij en ook de eindverantwoordelijkheid dragen zij dan wel en o ja de contacten met ouders en externe begeleidingsdiensten en de organisatie van alle activiteiten en de rapportage en de lesinhoud en de administratie en verantwoording naar de inspectie en de begeleiding van leerlingen.

Alsof lesgeven alleen maar bestaat uit een praatje uit een voorgekauwde lesmethode voor een klas vol met meewerkende jongeren. Wat een enorm vertekend beeld van de taak van een leerkracht.
Esther Plag

Een goede student is niet per se een goede leraar. Daar komt veel meer bij kijken. Wellicht zouden studenten meer bijles kunnen geven aan kinderen met een achterstand op school.
Taco Potze

Dit lijkt me een zeer goede oplossing. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten. Aan de ene kant word het lerarentekort, of anders het werkdruk probleem voor wel aanwezige leraren, opgelost door goedkope extra mankracht. Daarnaast laat je studenten kennis maken met het onderwijs, zodat je ze wellicht enthousiast kunt maken. Eigenlijk snijdt het mes zelfs aan drie kanten, aangezien je studenten ook een extra stagemogelijkheid bied.
Martin Glimmerveen

Nu nee!! Slecht idee. Veel beter is om het niveau van de opleidingen te verbeteren en de salarissen te verhogen. Dat geeft meer kwaliteit, meer mensen en betere kwaliteit van ons onderijs. Als het gezin de hoeksteun is, dan is onderwijs het fundament van de samenleving!! De afbraakpolitiek van dit kabinet moet stoppen. Studenten kunnen wel zo snel mogelijk ingezet worden als betaalde LIO. Dan snijdt het mes aan 2 kanten.
Jan Luijks

Nee geen goed idee. Dit is weer een uiting van het korte termijn denken. Elk jaar hoor je weer over een leerkrachten te kort. Komt dit tekort niet door falend beleid? En moet daar dan niet iets aan gedaan worden in plaats van weer een doekje voor het bloeden. Voor de korte termijn kun je wel van alles bedenken maar welke regering neemt de handschoen op en stopt structureel meer geld in het onderwijs?
Eric en Yvonne

Als je snel veel opgebrande leraren wilt hebben moet je dit vooral doen.
Jan van der Linde

Nou dat lijkt me niet! Waar is een lerarenopleiding dan nog goed voor? Je leert om didactische en onderwijskundige vaardigheden toe te passen. En zelfs met deze geleerde vaardigheden is het al moeilijk genoeg om je staande te houden voor een klas met pubers. Zou je dan zonder deze degelijke achtergrond het wel redden? Dat betwijfel ik. En daarnaast willen we in Nederland kwalitatief goed onderwijs. Dat gaat zo steeds meer verloren. heel jammer. Ik ben het dus niet met deze stelling eens.
Marijke

Studenten hebben geen enkele scholing als docent. Lijkt mij een slecht plan. Het onderwijs heeft een te lage prioriteit in onze samenleving. Docenten worden slecht betaald.De animo om leraar te worden loopt mede daarom terug. De rekening volgt later. De huidige minister heeft te weinig kwaliteit om hier iets aan te veranderen.
Louis en Hanny Kasteel

Een zeer slechte zaak! Zo wordt het scheve beeld 'dat iedereen wel docent kan zijn' versterkt. Als studenten bijles kunnen geven en tentamens na kunnen kijken moeten ze erg de stof zeer goed beheersen. Alleen zo kunnen ze de lesstof in juiste kleine stapje aanbieden en verduidelijken en/of beoordelen op juistheid.

Met veel onkunde en onervarendheid binnen een school loop je bovendien het ernstige risico dat een docent alleen studenten begeleidt ipv eigen leerlingen. Leg de prioriteit bij deze eigen leerlingen en beloon docenten en leerkrachten met een vergelijkbaar veel hoger salaris zoals in 'het bedrijfsleven' gebruikelijk is!!
Lenneke van Griensven

Wat hebben ze bedacht! Met alle problemen die het onderwijs kent is er een groot gebrek aan goed opgeleide en stevig in hun schoenen staande leerkrachten! De basis voor een mensenleven ligt voor een groot deel op school! Een advocaat of kapster zou geen advocaat of kapster zijn als ze niet hadden leren lezen, schrijven en rekenen! En dan nog te bedenken dat het CDA zomaar studenten voor de klas willen zetten om te kijken of ze het leuk vinden en de overstap willen maken!

Goed, het gaat op vrijwillige basis, maar het lijkt me in geen geval een goede oplossing. Leraar zijn vraagt heel veel pedagogische en didactische vaardigheden en vooral veel geduld en liefde. Niet iedereen heeft dit zomaar..daar moet je voor studeren en het moet een beetje in je zitten.

Laten we alsjeblieft alles doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar NIET op deze manier. Meneer Balkenende, wellicht klinkt het voor u als een uitdaging om zelf is een week in het (basis)onderwijs mee te draaien.

Natuurlijk met alles wat daarbij hoort : vergaderingen, kopieren, handvaardigheidslessen, overleg voeren voor het maken van handelingsplannen voor gedragsproblemen en leerstofproblemen, oudergesprekken, rapporten maken, paralleloverleg, de structuur van onderwijsvernieuwingen opzetten en uitvoeren,etc, etc... maar vooral veel kinderen die heel lief zijn, leergierig zijn en veel energie geven, maar ook heel vaak energie vreten!
P. van Egmond-Haasbroek

Nee dat is geen goed idee! Studenten moeten hun studie afmaken ! Als je medicijnen studeerd moet je stage lopen in het ziekenhuis, verzorginshuis enz. maar niet op school.

Wellicht zijn er wel andere richtingen, maar dan nog lijkt het mij lastig om als je 25 jaar bent les te geven op een vmbo school met pubers van 16 jaar! Vragen om moeilijkheden.

Gewoon het vak onderwijzer eindelijk is weer op waarderen en duidelijk maken dat het goed is om onderwijzer te worden
Christine de Klerk

Nee; geen goed idee! Niveau zal nog verder dalen; is nu al veel te laag! HBO is niet meer zoals het geweest is!
Titus Kranenborg

Studenten voor de klas lijkt me in veel gevallen inderdaad een goede oplossing. Vooral voor bijles lijkt het me ideaal als een student die dezelfde stof ook heeft gehad en goed kent de leerlingen die niet helemaal mee kunnen komen ondersteund. De student heeft de stof nog niet al te lang geleden geleerd een weet vaak beter dan de docent waar de moeilijkheden liggen.

Ik ben zelf student en zou me bijvoorbeeld graag inschrijven om bijles wiskunde te geven. Bijkomend voor deel is dat niet alleen de leerling maar ook de betreffende student er veel van kan leren, en in sommige gevallen het vak zo leuk zal vinden dat hij of zij besluit zelf docent te worden. Uiteraard moet er wel geselecteerd kunnen worden op geschiktheid van de studenten. Wat mij betreft; goed plan!
Jan van Rookhuyzen

Studenten voor de klas zijn een tijdelijke en niet erg efficiente oplossing voor het lerarentekort. De oplossing is niet erg efficient, omdat de studenten die als stagair voor de klas staan begeleiding nodig hebben van bevoegde docenten om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De docenten kunnen zo minder tijd aan hun eigen werk besteden. Ook zullen studenten geen lange periode kunnen/willen stage lopen. Voor leerlingen zal het onrust met zich meebrengen dat tijdens een schooljaar er een aantal keer een docentwisseling voor een bepaald vak zal zijn.

Wel denk ik dat vrijwillige stages een goed middel zijn om interesse voor het vak van docent groter te maken. Op de lange termijn kan dit voor meer leraren zorgen.
Leonie

Niet mee eens. Leraar zijn betekent niet alleen kennis hebben van 'je vak', maar ook over didactische vaardigheden beschikken.
A. Castrop