De twee mannen die premier willen worden, gingen vrijdagavond één-op-één in debat op RTL4. Kijkers beloonden het optreden van Bos met een 7,2, terwijl Balkenende een 6,9 kreeg. De stelling van vandaag: Bos heeft Balkenende in het tv-debat verslagen. NU.nl is benieuwd naar jouw mening.

Reageer op deze stelling

Zoals gewoonlijk heeft Bos veel gesproken en weinig gezegd. Het enige waar Bos over praat is geld uitgeven. Daarmee probeert hij het hart van de stemmers te winnen. Echter heeft hij het er niet over waar hij nou al dat geld vandaan gaat halen. Ik weet het wel. Hij doet het net zo als het paarse kabinet alles opmaken er de schuld weer toren hoog maken. En het resultaat is dan dat het CDA na 4 of 8 jaar weer overnieuw kan beginnen met bezuinigen enz..
Johan Knuivers

JA! Overduidelijk. Hij was sterker, dominanter en kwam veel duidelijker over. Zijn woordkeuze was helder en er zat duidelijk passie en inspiratie in. Balkenende zwalkte maar houterig rond. Tuurlijk speelt hij de staatsman, hij is immers de premier. De rol van Wouter Bos was ook anders. Het debat was duidelijk beter voorbereid door Bos en zijn team. Vergeet overigens niet dat alle druk bij Bos lag en dat hij met dit debat veel had te verliezen. Hij heeft het wel waargemaakt en dat maakt iemand een leider! Over de analyse achteraf wil ik geen woorden meer vuil maken. Ik heb hierover een boze mail gestuurd naar de redactie van RTL.
B. Pelit

JA, Bos heeft met het hart gesproken. Het moet weer socialer in Nederland. De arme hebben weer eens de crisis betaald onder Balkende en daar zat de man niet eens mee.
Karin Commandeur

Helemaal mee oneens!! De linkse oppositie met Bos voorop is te druk met oppositie voeren en zich af te zetten tegen het huidige beleid dat ze vergeten zijn inhoud te geven aan hun eigen program. De stoere stellingen van Bos zijn dan ook niet meer dan een dagdroom, helaas. Bij de PvdA zijn ze al een paar jaar in slaap gesust door deze tactiek. Aan het einde van de dag zijn het de feiten die tellen.
Patricia Veltman

Helemaal mee eens. Als je de hulp van Frits Westers al nodig hebt om je gelijk te halen, dan moet je nodig stage gaan lopen in de tweede kamer.
Evert Hofman

Als ik de twee lijstrekkers bekijk en beluister,dan valt mij het kwalliteits verschil op. Balkenende is een heer, en een echte premier, terwijl Bos beter tot zijn recht zou komen bij een slopersbedrijf.De boel afbreken wat is opgebouwd,dat licht hem uitstekend. Dus voor mij is Balkenende de winnaar.
Henk van Heeswijk, Oss

Niet helemaal mee eens. Bos kon zichzelf niet verkopen toen hem gevraagd werd waarom hij premier moest worden…jammer. Balkende kon zijn regeerperiode niet verdedigen dmv gehaalde doelen, daarentegen, onder zijn leiding is de armoede in Nederland met 2% gestegen.
Kris Rambaran

Hm, vind van niet, Bos staat een berg nonfeiten te verkondigen, en blijft zijn das vergeten om te doen, en dat wil premier worden? Balk heeft de zaken goed op orde gekregen.
P. van Oossanen

Daar ben ik het helemaal mee eens. Als Balkenende spreekt dan geloof ik geen woord wat hij zegt. Bos geeft inderdaad het gevoel dat hij Nederland socialer wil maken. Na jaren inleveren mogen de getroffen huishoudens wel gecompenseerd worden en de aller rijkste mogen wel wat meer inleveren voor de maatschappij. Samen een sterk zijn volk zijn, dat willen we toch allemaal.
Richard van Hien

Absoluut niet mee eens. Als je kijkt hoe Bos aan het stuntelen was met de feiten en zijn argumentatie niet goed op gang kreeg kun je alleen maar tot de conclusie komen dat Balkenende, die een goed voorbereid debat voerde zonder franjes en op de persoon gespeelde opmerkingen, met afstand Bos' meerdere was.
Koen Knaapen

Bos heeft niet alleen de uitstraling maar ook de inhoud. Bos heeft op beide fronten ruim gewonnen. En dan ben ik nog niet eens links. Als je vier jaar premier ben geweest dan vind ik dat Balkenende echt slecht heeft gedaan. Balkenende heeft zijn capaciteit bereikt. Bij Bos is er nog veel groeimogelijkheid. Zeker als Bos premier wordt.
Albert-Jan Shi

Naar mijn stellige overtuiging heeft Balkende het debat glansrijk gewonnen. Bos kwam te veel met niet te verwezenlijken idealen, terwijl Balkenende veel meer uitging van feiten.
Jelly Erkens, Maastricht

Ik ben het niet eens met deze stelling. Die chagrijnige Bos wil zo graag de macht hebben, dat het gewoon jeukt. Zijn wanhopige zoeken naar fouten in het huidige beleid is spreekwoordelijk voor de oppositiestijl van de PVDA. Alsof de PVDA het alleenrecht op sociaal beleid heeft! Met die volle zak geleend geld erbij… Balkenende pareerde heel ontspannen met de wél behaalde resultaten.
Jan Krijbolder

Dat gaat niet samen te veel verschil in opvattingen. Balk heeft ons al uit gekleed en dat gaat nog verder als ze samengaan.
Sjaak de Wit

Het is overduidelijk dat Bos gewonnen heeft van Balkenende, Bos is de man van vernieuwingen die soms niet goed begrepen worden en Balkenende had geen ander verweer dan het opstamelen van de in zijn ogen goede beslissingen in de afgelopen kabinetsperiode. En dat met een constante arrogante grijns op zijn gezicht en maar niets willen horen over armoede of ander zaken die het volk wel bezig houdt.

Voor mij dus ook onbegrijpelijk dat we weer massaal op Balkenende gaan stemmen zoals de vooruitzichten laten zien. Als Balkenende weer aan de macht komt door de verkiezing te winnen hoop ik dat we in dit land afglijden naar een bedenkelijk niveau, eigen schuld !

Wel vind ik dat iedereen in dit land die wat te zeggen heeft gaat discrimineren op gezinssamenstellingen, erg fout, laat iedereen profiteren van de oplevende economie of je nu wel of geen kinderen hebt.
Ben Aalders

Balkenende zegt door te willen gaan omdat het beleid nog niet af is. Dit betekent alleen maar dat de afbraak van het sociale stelsel voor hem nog niet voltooid is!!!
Theo Bruinen

Het betreft hier een strijd tussen twee "ik wil minister president zijn"-heren. Als titelverdediger vind ik Balkenende erg zwak. Hij is niet echt overtuigend genoeg, alsof hij zo zeker is dat hij in zijn functie zal blijven. Het gegeven dat Bos CDA plannen afkraakt vind ik prima. Dat hoort in een strijd. Een opmerking dat Bos als een gefrustreerd en giftig mannetje overkomt vind ik volstrekt belachelijk.

Verder zijn in het debat de beide heren vaak genoeg tot een goede bewoording gekomen en ze hebben beide inhoudelijke punten. wat dat betreft is de score zo een beetje gelijk. Maar dan nu: het onderwerp leiderschap. Balkenende mijdt het als de pest. Dat is geen premier waard. Bos domineert hiet. Eindoordeel: Bos wint en uw stelling klopt.
Maurits Hoogeveen

Ben ik het niet mee eens. Bos had alleen vage verwachtingen. Balkenende meer realistisch.
Alfred Valk

Ook al is het niet zo, Balkenende zou toch door het Bosjournaal als verliezer zijn aangewezen. Diegene die in dit land voor niet werken en luiheid een uitkering in het vooruitzicht stelt, die wint.
H. Seweuster

Niet mee eens.. Bos was de uitdager en hield zich - ook in nabeschouwingen - vooral bezig met het aanvallen van (het beleid van) Balkenende, terwijl deze laatste veel meer van eigen kracht en standpunten uitging. Bos heeft het Balkenende maar op zeer weinige momenten (uitgezonderd de financiele offers van de rijkeren) echt moeilijk kunnen maken. Balkenende straalt meer rust, standvastigheid en weloverwogenheid uit, Bos deed dat zeker niet. Ik vind dat Balkenende dit debat dan ook heeft gewonnen.
P. Schwippert

Niet eens met de stelling. Bos alleen maar loze toekomst voorspellingen. Balkenende alleen maar zaken die reeds tot de werkelijkheid behoren.
D. Derks, IJzendijke

Absoluut niet. Het antwoord op uw stelling is dus NEE! De heer Balkenende heeft mijns inziens gewonnen. Afgelopen vrijdag is mij wederom overduidelijk geworden dat ik Balkende het premierschap van Nederland toevertrouw. Heus, ook Balkende heeft mindere kanten maar Bos vertrouw ik niet.
Peter Houtsma

Het moment waarop premier Balkenende de heer Wester om hulp vraagt zegt al genoeg denk ik.
R. Berendsen

Met deze stelling ben ik het geheel oneens! De heer Bos kan niet in de schaduw staan van de minister-president. Een verwend jongetje tegenover een goede leider, dat bleek steeds weer.
Hans Boers

Oneens, Bos debatteerd als een klein kind! Drammerig en luisterd niet. Bos praat naar de mond van alle minderheden zpnder een duidelijk standpunt in te nemen. Balkenende is gegroeid als premier en geeft een stabiel en duidelijk signaal af. Overigens stem ik op geen van beide.
M. Straatman, Den Haag

Gelukkig wel. Het is 't begin tot een socialer Nederland. Een land waar niet de macht van het kapitaal heerst, maar een evenwicht tussen rijk en arm. De kloof moet kleiner worden. Nu groeit deze alleen maar en dat is niet rechtvaardig. Iedereen sterk en zwak heeft recht op een deel van de koek. Het moet niet zo zijn dat dit recht alleen maar toe komt aan diegenen die het geluk hebben gezond te zijn en een baan hebben kunnen vinden. Teveel mensen vallen tussen de wal en het schip. Een situatie waar deze regering niet aan toe wil geven, het is een voldongen feit dat om erkenning vraagt en schreeuwt om een christelijke (lees: sociale) aanpak.
Pierre van der Velden

Deze stelling is echt niet waar. Bos heeft niet gewonnen. Integendeel. Wat voor een onderzoek waar zo'n uitslag op gebaseerd is. Slechts uitgevoerd onder ca. 1300 mensen. In hoeverre is dat maatgevend? En, dat dat meteen maar verkondigt wordt door de media. Typisch nederlands! Maar de kiezer is niet gek en bepaalt zelf welk wie de echte leider is.

Ik kies in ieder geval voor de man met ervaring, overwicht, een meer dan gemiddelde intelligentie, die op alle fronten superieur is aan zijn opponenten. Aan hem kunnen we ons land toevertrouwen. Die ander is slechts een mooi prater, een gladde marketingman, die van een goede kermis thuis zou komen, als hij gekozen werd.... Want, aan zijn nonverbale gedrag te zien, wil hij in zijn hart niet eens echt winnen. Laat Wouter nou gewoon in de Kamer blijven en genoeg tijd over houden voor zijn gezin....
Linda Sijtsma, Putten

Met uw stelling ben ik het niet eens. Meer dan het debat tussen Bos en Balkenende was dit het debat tussen twee premiers to-be. Dit debat ging daarbij minder om het inhoud en meer om de persoon. In die opzet heeft Balkenende de heer Bos ruim verslagen. Hij wist de heer Bos te degraderen tot een aangeslagen en gefrustreerde oppositieleider, terwijl de kiezer in dit debat opzoek was naar een premier. Ik heb zelf in de heer Bos geen moment een premier gezien die ik als leider van dit land zou steunen, bij de heer Balkenende heb ik dit zeker wel gezien!
Loek Gelling

Niet waar. Bos heeft niets laten zien van het programma van de PvdA en alleen maar het CDA programma aangevallen. Zoals eigenlijk zijn hele politieke carrière al het geval is; een hoop woorden maar geen daden.
R. van Koek

Mijn indruk van het debat is meer een gelijk spel. De linkse stemmers zien de heer Bos als winnaar en de stemmers die Balkenende een warm hart toedragen zien de heer Balkenende als winnaar.
De heer Bos heeft heel strategisch het debat voorbereid en ingezet op drie standpunten, welke hij keer op keer naar voren wist te brengen. Indien hij dit in de komende debatten blijft doen kan het tij zich tegen hem keren. En het minzame lachje van de heer Balkenende kan een punt van herkenning bij de kiezer oproepen. Het geeft de heer Balkenende een "gezicht".
Chris Veldman

Ja, Bos heeft gewonnen. Weliswaar niet met grote afstand maar was op veel onderdelen van het debat de sterker. Vooral bij het onderdeel leiderschap toonde hij meer 'body'.
A. van Kan

Bos is inhoudelijk veel sterker dan Balkenende. Daarom wil Balkenende ook zo weinig mogelijk in debat gaan met Bos. De verschilllen in dit land tussen arm en rijk zijn de afgelopen jaren onder Balkenende alleen maar groter geworden. Hij heeft met zijn partij VVD beleid uitgevoerd. Bos is in staat met een nieuw kabinet dit land echt socialer te maken.
A. den Boer

Bos komt meer ontspannen over en is ook veel inhoudelijker dan Balkenende. Balkenende praat veel (en snel!), maar zegt heel weinig.
David Engelhard

Er blijkt dat je een debat niet aan de commerciële moet overlaten. Wat een slechte en onzorgvuldige analyse na afloop van dat debat. Zeuren over een stropdas en de heer Smits kan zich beter met X-factor blijven bemoeien.
H. van Gorcom

Toen ik na afloop de commentaren van de "deskundigen" zag bij RTL was ik zeer verbaasd. Zo gek dat de ene persoon naar hetzelfde kijkt als de ander en er totaal tegenovergestelde conclusies uit trekt. Mijn mening is dat Balkenende vrij sterk begon, zich ook zeker voelde van z'n zaak en dat gedurende het debat de heer Bos volledig de regie overnam, stabieler, sterker overkwam. Origineler was in z'n woordkeuze en inhoudelijk sterker.
Jacob Jan Boiten

Beiden zagen er gespannen uit, Bos viel terug op zijn, inmiddels door het grote publiek als vervelend ervaren, retoriek. Balkenende antwoorde alles technisch en op een wat houterige wijze. De houterige Balkenende wist meer vertrouwen uit te stralen. Balkenende is geen winnaar en geen verliezer, Bos is de verliezer.
Joris Voest

Wouter Bos heeft de aanval gezocht. Daarbij heeft hij Balkenende klemgezet doordat hij geen antwoord kon geven op de vraag welke extra bijdrage de rijken hebben gegeven de afgelopen jaren in tegenstelling tot de rest van de bevolking. Bos bleek bevlogen en strak op de inhoud. Inspiratie spreekt meer aan dan rekenmeesters. Bos heeft meer indruk gemaakt.
H. Jaspers

Ondanks dat we met zijn allen keihard hebben moeten knokken en inleveren, is het wel Jan Peter Balkenende die ons land uit de drek heeft getrokken, drek die veroorzaakt is door het toenmalige bewind van de PvdA. Harry Potter of niet, hij is een sterke leider op wie ik zeker weer ga stemmen, overduidelijk en standvastig was hij in de tv debat. CDA krijgt dus mijn stem.
Jessica van Vliet

Voor mijn gevoel heeft dhr. Bos gewonnen, hij toonde zich iets dominanter in het debat. Ik word wel ontzettend moe van het continu weer terugvallen op het zogenaamde "slechte" bewind van de paarse kabinetten. Laten we niet vergeten dat in deze kabinetten niet alleen het PvdA deelnam maar dat we nu nog steeds met dezelfde minister van Financien te maken hebben. Minister Zalm (en de VVD) is dus mede verantwoordelijk voor de zgn. "drek".
Fokke Plantinga

Bos roept wat hij wil en daarmee verdraait hij de woorden die door Balkenende gesproken zijn. Verder maakte Bos een zenuwachtige indruk en leek hij vaak te moeten zoeken naar woorden. Verder had Bos een soms wat wanhopige blik in de ogen. Balkenende leek koel en beheerst, maar heeft soms wat geëmotioneerde momenten, zo ook in dit debat had hij zo'n moment waar zijn stem even over sloeg.
Chris van den Bosch

Tenenkrommend was de volstrekt onzinnige analyse acheteraf. Met name de schrijver van dat rechtse blaadje (Arendo Joustra van Elsevier - red.) die het over een geslagen hond had, had de debat net zo goed niet kunnen volgen. Zijn mening lag al van te voren vast en hij had gehoopt dat Bos zou verliezen. Ook het geleuter van dat ex-Idols jurylid (Henk Jan Smits - red.), over de oogopslag en de stropdas sloeg nergens op. Dat Van Es uiteindelijk met beide heren meeging viel erg tegen. Kortom, de stelling is juist en Wouter proficiat.
Wil Martens

Die Henk-Jan heeft nu echt bewezen er maar wat op los te ouwehoeren. En over imago gesproken, wat stelt meneer zelf nu helemaal voor? Rick Niemann, die wel kwaliteit levert, moet zich hier niet meer voor lenen.
Mieke Hoogendoorn

Als het gaat om spreekvaardigheid en souplesse dan ben ik het eens met de stelling. De geforceerde glimlachjes van de premier stonden mij flink tegen. Maar meer inhoudelijk geredeneerd is er geen winnaar. Geen nieuwe ideeën; wel een overvloed aan te eenvoudige argumentaties, die de geïnformeerde kijker eigenlijk niet meer horen wil. Oppervlakkigheid troef. Meer cruciale issues , veelal moeilijker, kwamen niet aan de orde.
Joop de Vries

Balkenende blijft een houten Klaas en is daarnaast ook inhoudelijk weinig overtuigend geweest in het debat. Hij werd keer op keer met de rug tegen de muur gezet. Hij was niet goed voorbereid en kon niet anticiperen op een eerder vertoond trucje van Bos inzake de vraag wat de allerrijksten van dit land hadden bijgedragen aan de bezuinigingsoperaties de afgelopen kabinetsperiode. Zowel verbaal, in de analyse en als er geïmproviseerd moet worden komt Balkende tekort. Eigenlijk een premier onwaardig.
Leo Klinkert

Het valt mij op dat Bos doorlopend het nodig vind om de CDA-plannen af te kraken. Elke zin en bijzin wordt gebruikt om het CDA en Balkenende af te kraken in plaats van het presenteren van een goed eigen alternatief. Ik vind dat zwak. Balkenende vertelt zijn eigen verhaal en heeft het kraken van de PvdA plannen veel minder nodig om krachtig over te komen. Bos komt op deze manier over als een giftig en gefrustreerd mannetje, daar doet hij zichzelf en z’n partij tekort mee. Wat mij betreft heeft Balkenende het debat op enkele zwakke momenten na gewonnen.
Friso Luimes

Bos was ontspannen en to the point, formuleerde goed, en, vooral, was interactief: hij keek zijn tegenstander aan en ging werkelijk met hem in debat, waar Balkenende stotterend en met een droge mond zijn punt maakte en dan snel de andere kant op keek - duidelijk een teken van zwakte. Ook inhoudelijk was Bos souverein. Wat mij betreft: 9-1 voor Bos. En ik stem niet eens op hem.
W. Horstvries