Beste Vincent,

Toen ik na een debat met Delftse studenten diep in de nacht je column las maakte zich een warm gevoel van mij meester. Eindelijk heb ik een GroenLinkser gevonden die ook de mening is toegedaan dat wij de Afghanen nu niet kunnen laten barsten.

Wat zou het mooi zijn als nu ook Farah Karimi, Femke Halsema en Mariko Peters onze Afghaanse missie zouden steunen!

Natuurlijk er kan van alles beter, ik vind ook dat Europa meer geld moet vrijmaken voor wederopbouw en dat Bush en de NAVO een conferentie bijeen zouden moeten roepen met de buurstaten om te onderzoeken of diplomatie de situatie in het Zuiden zou kunnen verbeteren, maar wat zou het mooi zijn als ook de kopstukken van de linkse partijen net zoals jij zouden inzien dat de zaak niet zonder soldaten kan worden geklaard.

Ook heb je volkomen gelijk dat de Verenigde Staten, net als elke andere grote mogendheid, in de eerste plaats de wereld bezien vanuit de eigen belangen. En je gelijk wordt zelfs oorverdovend als je vervolgens stelt dat de Amerikaanse belangenbehartiging als bijkomend voordeel heeft dat de zaak van de vrijheid en democratie wordt gediend. Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden van de Russen of de Chinezen.

Vraag maar eens aan de Tsjetsjenen of de Oekraïners of Poetin de vrijheid en democratie bevordert. Of vraag maar eens aan de Afrikanen of Peking zich ook maar iets gelegen laat liggen aan de zaak van de mensenrechten. De afschuwelijke situatie in Dafur is immers in hoge mate te wijten aan de Chinezen en niet aan de Amerikanen.

Hoger ideaal

Je vraagt je af of het nobele streven van het vechten voor de kernwaarden van vrijheid en democratie werkelijk bestaat. Toen ik Irak en recent Afghanistan bezocht, ja deze boekenwurm kruipt af en toe uit zijn ivoren toren, heb ik diezelfde vraag gesteld aan Nederlandse en Amerikaanse soldaten.

Ik kan je verzekeren dat velen van hen de vrijheid een warm hart toedragen. Zij kunnen hun eenzaamheid, angst en ander ongemak alleen dragen omdat zij weten dat ze zich inzetten voor een hoger ideaal. Cynisme helpt een mens niet veel verder als je tot aan je knieën in de modder staat.

Oliebelangen

Uit je brief blijkt dat ook jij gelooft dat de oorlog in Irak alleen ingegeven was door oliebelangen. Het is waar dat sommige neocons begerig naar de Iraakse olie keken als alternatief voor de Saoedische olie omdat men vreesde dat het vorstenhuis aldaar op zijn laatste benen liep.

Toch blijkt uit recent verschenen boeken dat die overweging slechts een marginale rol speelde. De Bush regering en de geheime diensten over de gehele wereld waren er werkelijk van overtuigd dat Saddam massavernietigingswapens bezat. Nu weten wij dat die inschatting totaal onjuist was.

We kunnen echter niet met de kennis van nu de situatie in 2003 beoordelen. Wel is het waar dat Cheney en Rusmfeld meer oog hadden voor de verontrustende berichten van de geheime diensten dan de geruststellende en dat valt natuurlijk niet goed te praten.

Wapens

Is het echter handig een land aan te vallen terwijl men weet dat er geen wapens zijn? Dat lijkt me niet. Ze geloofden echt wapens te vinden en daar was ook alle reden toe. Direct na zijn aan treden in 1978 startte Saddam een kernwapenprogramma dat reeds in 1980 werd gebombardeerd door Israel. In 1991 bleek dat de geruststellende woorden van het atoomagentschap misplaats waren.

En in 1995, toen Saddams schoonzoon overliep naar Jordanie, bleek dat onder de ogen van de wapeninspecteurs Saddam allerlei chemische en biologische wapens had ontwikkeld. Saddam was een rabiate verzamelaar van wapens en er was alle reden om hem ook in 2003 niet te vertrouwen.

Saddam

Nu weten wij dat Saddam na 1995 besloot om de wapenprogramma's in de ijskast te zetten en alle energie te richten op de afschaffing van sancties. Wij weten nu ook dat hij in samenwerking met Frankrijk en Rusland daar behoorlijk succesvol in was. En wij weten dat hij vast van plan was om weer wapens te verwerven zodra hij genoeg geld had verzameld. Frankrijk en Rusland waren dus in de weer om het alternatief voor oorlog, namelijk indamming, te ondermijnen. Het is deze vaststelling en natuurlijk de ongehoorde misdadigheid van het Saddam regime die mensen zoals Max van der Stoel, Peter van Walsum, Mient Jan Faber en ikzelf ertoe bracht om de inval in Irak te steunen.

Het feit dat er geen wapens zijn gevonden doet aan die analyse niets af. Overigens was de formule 'wel politiek maar niet militair steunen' geen VVD standpunt maar het gevolg van de afwijzende houding van de PvdA. De VVD wilde wel degelijk de oorlog ook militair steunen maar het CDA had rekening te houden met de PvdA die geen boodschap had aan de wijze woorden van Max van der Stoel. Opnieuw, is er een overtuigender reden om niet op de PvdA te stemmen?

Sorry Vincent

Aan het einde van je brief zeg je iets waardoor mijn warme gevoelens even verdwenen. Je schrijft: 'We moeten ons niet teveel vereenzelvigen met dat land, zij werden aangevallen, wij niet'. Hoe zou je het vinden Vincent als wij samen in een donker steegje lopen en jij plotseling in elkaar wordt geslagen en ik snel het hazenpad neem nadat ik je heb toegebeten: 'Sorry Vincent maar ik word niet aangevallen!".

En is het niet zo Vincent, dat wij oneindig dichter bij vrijheidslievende Amerikaanse cowboys staan dan terroristen die op basis van een perverse interpretatie van de koran menen de Westerse beschaving te moeten opblazen? En is het eigenlijk ook niet zo dat wij geen knip voor de neus waard zijn indien wij niet bereid zijn offers te brengen voor ons hoogste ideaal de vrijheid? Geloof je nog wel in de fundamenten van onze beschaving? Hoe moet het verder met een land waar zelfs de cabaretiers niet meer in de vrijheid geloven? Nous sommes tous américains!

Je toegenegen,

Arend Jan Boekestijn

p.s. We moeten niet vergeten om het ook nog eens over de Europese grondwet te hebben. Daar hoor je niemand meer over.

Arend Jan Boekestijn is universitair docent geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij staat op nummer 14 van de kandidatenlijst voor de VVD