Als de huidige peilingen worden omgezet in zetels op 22 november dan worden het CDA en PvdA de grootste partijen. Misschien wel zo groot dat ze niet om elkaar heen kunnen en samen moeten regeren. Maar willen we dat wel? De stelling van vandaag luidt: Nederland wil geen coalitie CDA-PvdA. NU.nl is benieuwd naar jouw mening.

Reageer op deze stelling

Deze coalitie is de enige mogelijkheid om ook de minderbedeelden weer een beetje hoop te geven.
Familie Buist

Ik hoop niet op een aanmodder-kabinet van CDA-PvdA. Het CDA denkt dat de kiezer behoefte heeft aan rust, terwijl PvdA een aantal noodzakelijke hervormingen wil terugdraaien. Nee, in een volgend kabinet moet de VVD weer aanschuiven, om de agenda weer te domineren.
Jaap Meijer

Ik kom vanuit mijn jeugd (als Belgische uit een rood nest). Het liefst zie ik een rode regering want die staat aan de kant van de gewone werkman. Maar als ze niet alleen kunnen dan maar het liefst met het CDA (in België was de uitspraak vroeger) Het CDA houd de mensen de dom en de VVD arm, van is nog nauwelijks sprake maar met de VVD arm is nog steeds het geval.
Myriam van Hove

Niet weer een kabinet van het zogeheten midden. Weer geen keuzes en weer wat aanmodderen in de marge. Twee partijen die alleen kijken naar het heden en daarmee kortstondig symptoom politiek bedrijven. Echter een kabinet met alleen de VVD erbij levert ook niet afdoende op.

Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar een kabinet met een extreem belang, een groot sociaal gezicht en met een financieel, economische toekomstvisie ernaast. Een kabinet dus van CDA VVD en SP!!. Laat ze maar eens samen regeren en de keuzes maken in een kabinet waar het naar toe moet met dit land. De afweging maken tussen het beleid voor nu en het beleid maken voor de toekomst.

En niet net zoals het altijd gegaan is eerst 4 jaar voor de toekomst en het beleid voor nu afbreken en dan 4 jaar een beleid voor nu en daarmee het beleid voor de toekomst afbreken.
Redmer Schenk

Wat is slecht? Als je het CDA in het midden positioneert wordt het dus een centrum links of een centrum rechts kabinet. Voor de toekomst is het veel beter als er een kabinet komt met de VVD. omdat: wanneer er een PvdA regering komt we meer geld opeten dan dat we verdienen. Nu lijkt dat misschien wat socialer in de optiek van links maar in de nabije toekomst krijgen we te maken met de a-sociale gevolgen. (we betalen ongeveer 13 miljard euro rente per jaar, ieder jaar weer) Mensen denken de garantie te kunnen krijgen dat het altijd goed blijf gaan. We leven zo ongeveer in de gouden eeuw. We moeten vooruit kijken op de lange termijn.
Jaap van Genderen

Te laat, vorige verkiezingen is daarvoor gekozen, maar door kiezersbedrog niet uitgekomen. Kans gehad en voorbij.
Peter van der Meer

Coalitie CDA met PvdA zou niet slecht zijn. Kan het CDA het a-sociale gezicht wat ze met 4 jaar VVD hebben gekregen weer van zich afzetten. Dit tot groot genoegen van de vele echte 'heb uw naaste lief' christenen die het CDA nog telt. Balkenende kan beter plaats in de schaduw zoeken (burgemeester van Capelle aan den IJssel?). Is na 4 jaar nog steeds niet de leider de we gewend zijn (Kok – Lubbers).
Harry van Dam

Het allerbeste is een regering zonder CDA. Een wolf in schaapskleren met verborgen agendapunten die niet tijdens verkiezingstijd genoemd worden. Daarna gewoon weer bezuinigen over de rug van zwakkeren en ouderen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de kiezers er iedere keer weer intrappen. Dus een links kabinet of een paarse coalitie.
Mat Lejeune

Het ergste wat Nederland kan overkomen is dat de PvdA in de regering komt en alles verpest wat er de afgelopen 4 jaar in gang is gezet. Dan zou dat allemaal voor niks zijn. Dus nee.. een weldenkend mens zit niet te wachten op een coalitie CDA-PvdA.
E. van Valen

Waarschijnlijk vergooit Wouter Bos zijn kansen toch weer bij de informatie, maar de vraag voor mij is: welke partij is stabieler, VVD of PvdA? Doe dan toch maar de PvdA. Van Aartsen is niet voor niets Het is aan de peilingen trouwens duidelijk te zien dat CDA sowieso weer gaat regeren. Ben benieuwd wat Wouter Bos gaat doen als blijkt dat hij geen premier mag zijn. Hopen dat het hem lukt uit de oppositierol te komen.
Tijmen de Kok

De PvdA en de CDA zijn het verplicht om samen te regeren. We leven toch in een democratie: dan kan het toch niet zo zijn dat de (eenna)grootste partij consequent buitenspel wordt gezet. Al de opmerkingen dat de PvdA de buit zou vergooien is gewoon onzin: zij zijn zich net als die andere partijen bewust dat we zuinig moeten omgaan met de successen van het afgelopen jaar.

Het gaat er nu om dat iedereen kan profiteren van de groei. Het CDA en de PvdA kunnen dat samen prima doen. De een vanuit een sociaal perspectief, de ander vanuit een Christelijk perspectief.
Marc den Elzen

Persoonlijk ga ik voor links, maar mensen luister mijn advies is stem extreem en zorg via de enige weg die we hebben je STEM dat er geen coalitie komt van PvdA - CDA mogelijk is ga voor RECHTS of LINKS. Maak een keuze en stop meer van hetzelfde.
Ron Esseveld

Terecht, Nederland wil geen coalitie tussen CDA en PVDA. Socialisten worden gekenmerkt door potverteren. Christen Democraten worden gekenmerkt door het jasje te laten waaien naar de wensen van de coalitiepartner. De enigste die het CDA dus in de gewenste richting kan duwen en haar op koers houden is de VVD.

Een coalitie tussen VVD en PVDA zou dus ook mogelijk zijn ware het niet dat Bos zo veel potverteren aan de dag legt dat de VVD hier bij voorbaat al niks in ziet. Zal de PVDA de verkiezingen winnen dan nog zal hen niks anders resten dan de oppositie.

Het CDA zal niks voelen voor een forse afstraffing naderhand voor het potverteren van de PVDA en zal dus netjes de onderhandelingen met de PVDA aan gaan maar het op hoofdlijnen laten stuk lopen.

De geschiedenis zal zich herhalen. PVDA oppositie, er komt een kabinet van CDA met de VVD waarbij de ChristenUnie het D66 van Pechtold gaat vervangen. Nu alleen nog zorgen dat deze coalitie een kamer meerderheid haalt.
P. Slangen

Als de democratie een democratie is dan regeren deze partijen samen als ze samen gekozen zijn. Er is geen burger die bij zijn werk kan zeggen met hem kom ik er niet uit dus dan werk ik met hem niet samen dus zullen de partijen moeten laten zien dat ze gestudeerd hebben en comunicatief een compromie moeten zien te vinden waarin de kiezers zich kunnen vinden maar niet de weg van de minste weerstand met jou regeer ik niet. Een minpunt voor de VVD dus die de democratie al van te voren zijn nek omdraaid.
Jolanda Maria

Extreem rechts en extreem links moeten door het midden: CDA en PvdA! Koers door het midden ligt altijd in het midden, de enige weg om te komen tot de niet bestaande waarheid! Politiek spel is, overigens, de slechtste weg tot die 'waarheid'. Helaas kunnen politici er niet omheen! Meedoen met het spel of sterven, zowel voor Jan Peter als voor Wouter (twee echt integere personen zoals zij gingen meedoen in de politiek) een must en dus een die voor de echte burger.
E. Schaffers

Absoluut geen coalitie CDA-PvdA, dan hebben we weer Paars (tja, de drie grote partijen zijn op alle fronten verschoven naar rechts). Nee, laat nu Links eens een keer regeren!
Anja van Leeuwen

Helemaal waar! Er moet kleur worden bekend: of we (als NL) gaan door met korte termijn “pleasen” van alle NL’ers die “achter op de kar zitten”, of we nemen impopulaire maatregelen die ertoe leiden dat er een strikter beleid wordt gevoerd en dat lasten eerlijker worden verdeeld. Kortom, of de SP of EénNL heeft gelijk. Een keuze voor CDA-PvdA is de slechtste optie voor deze strategie!
Roelf van Dam

Nederland wil een CDA met een meer sociaal gezicht, dus met de PvdA en zonder de VVD. Misschien met de Christen-Unie. Waarschijnlijk zullen ze deze partij niet nodig hebben om een meerderheid te vormen. De Christen-Unie past hier vermoedelijk wel bij.
Albert Klomp

Geweldig, dan kan de PvdA hun grote mond en al die geweldige beloften in daden omzetten en het CDA ze zonodig weer op het rechte pad helpen als ze te veel uitgeven.
Frank Buiting

Nee, natuurlijk geen rechts kabinet van CDA en PvdA. In de afgelopen jaren is meer dan voldoende gebleken dat Balkenende geen voldoende draagvlak meer had. Nu, tijdens de campagne lijkt dat anders. Onder invloed van de media-aangevers. Maar vraag het aan de gewone mensen op straat. Balkenende moet weg. Balkenende, CDA en VOC. Weg ermee.
Arie van Kooten

Helemaal eens met de stelling! PvdA met het CDA is volkomen ongeloofwaardig, en bovendien is het echt tijd voor een andere koers: dat kan alleen maar zonder het CDA.
Jeanine Poldervaart

Niet samen met de PvdA. Dat wordt niets als alleen maar ruzie.
Jaap Vreugdenhil

Wie de laatste berichten heeft gehoord zou inmiddels moeten weten dat het zichzelf nog van een sociaal gezicht betichtende CDA zo ongeveer heult met de VVD. Vrijwel elke maatregel die nu uit Den Haag komt, gaat over de rug van de werknemers. Kijk naar de plannen van het CDA met de ontslagvergoeding! Wat in ieder geval moet stoppen is de neo-liberale, rechtse, kapitalistische wind die nu waait. Een stem op het CDA is een stem op de VVD. Een stem voor verzwakking van de positie van de zwakkeren, een stem voor versterking van de positie van de sterken. CDA en VVD? Heel slecht. Wie verandering van koers wil moet dus vooral niet op het CDA gaan stemmen. CDA en PvdA? Prima!
Henk Sluiter

Ik ben van mening dat we deze koers moeten blijven varen voordat een ander kabinet alles weer wegsmijt en we over 4 jaar weer gaan zeggen: hadden we maar op hetzelfde kabinet gestemd. En we weer van voren af moeten beginnen.
Joop Dijkstra

Vooral niet samen met de PvdA. Laat Balkenende nog maar even door gaan. Stel je voor zeg, alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd wordt door de PvdA in notime weer afgebroken! Laat het verleden zich alstublieft niet herhalen.
Hans van der Ploeg

PvdA en CDA samen is altijd beter dan CDA en VVD. Beter voor de economie, beter om de groeiende maatschappelijke tegenstellingen te dimmen en het een beetje gezellig te houden in Nederland. Kies je Balkenellende? Dan krijg je Rita Verdonk er gratis bij.
Johan Huijser

Ik ben zeker tegen een coalitie CDA-PvdA. Met de PvdA in de regering worden de grenzen weer wagenwijd opengezet, en geld uitgegeven dat er helemaal niet is. Ik vind dat de huidige coalitie het goed doet. Wat mij betreft mag een coalitie CDA-VVD-PVV het volgende kabinet worden.
Marcel Hooghuizen

Als je over vier jaar weer de broekriem wil aanhalen en honger lijden, moet je nu vooral PvdA in de regering zetten. CDA samen met PvdA is geen goede combinatie omdat PvdA alleen wil potverteren en onder één hoedje speelt met SP.
Gerard Popma