Geachte Heer Bijlo,

Mijn naam wordt inderdaad vaak verkeerd gespeld. Veel mensen maken de naam deftiger met bijvoorbeeld eij. En dat terwijl ik maar een eenvoudige Boekestijn ben.

Als ik U niet ontrief zou ik willen voorstellen om elkaar te tutoyeren. De reden is dat ik een aantal voorstellingen van je heb bijgewoond, laatst nog een op de Leidse middelbare school die mijn oudste dochter frequenteert. Daardoor heb ik het gevoel dat ik je een beetje ken en vousvoyeren wordt dan een beetje kunstmatig.

Het gaat je om de partijstandpunten, schrijf je. Dat komt goed uit, daar gaat het mij ook om. Ik wilde je iets vragen over het standpunt van GroenLinks t.a.v. Afghanistan. In haar nieuwste boek schrijft Femke Halsema dat zij spijt heeft van de steun die haar partij heeft gegeven aan de inval in Afghanistan. Zo'n mededeling roept bij mij de volgende vraag op: stel je eens voor dat iedereen -dus inclusief de Amerikanen- de mening zou zijn toegedaan dat het niet goed is om het talibanregime met gewelddadige middelen te verjagen. Zo'n standpunt lijkt sympathiek, maar zou dat echt leiden tot een betere wereld?

Oorlog is natuurlijk iets vreselijks en er komen bovendien onschuldige mensen bij om. Niet ingrijpen zou echter tot gevolg hebben dat er in Afghanistan nog steeds geen meisjes naar school zouden gaan. Muziek en niet te vergeten humor zouden nog steeds verboden zijn (geen Afghanistan-tour voor Bijlo!) en meisjes die betrapt zouden worden op nagellak zouden nog steeds hun vingers worden afgehakt. Zou het dan toch niet beter zijn om met militaire middelen een van de treurigste regimes die Afghanistan ooit gehad heeft weg te jagen? En dan heb ik het nog niets eens over al die trainingskampen van Al Qaida die het taliban regime gastvrijheid bood.

Wat denk jij ervan Vincent? Kun jij goede redenen bedenken waarom een politieke partij overal in de wereld de positie van vrouwen, homo's, ongelovigen en afvalligen wil verbeteren behalve in Afghanistan?

Soms word ik midden in de nacht zwetend wakker en dan heb ik altijd weer dezelfde nachtmerrie gehad. Ik droom dan dat ik buitenlandwoordvoerder ben van GroenLinks en dat ik op reis door Afghanistan overal aan de bevolking moet uitleggen waarom ik denk dat zij gebaat zijn bij een terugtrekking van de buitenlandse troepen en een terugkeer van de taliban.

Gelukkig schrik ik dan wakker en realiseer ik me dat ik lid ben van de VVD en niet van GroenLinks. GroenLinksers lijken geen last te hebben van dergelijke nachtmerries. Kan je me dat uitleggen? Misschien zie ik iets over het hoofd.

Natuurlijk kan men veel kritiek hebben op de Amerikaanse eenzijdige militaire benadering van de terrorismebestrijding. In Afghanistan betekent echter het niet steunen van de Amerikaanse geweldspiraal, zoals GroenLinks het zo mooi noemt, dat de taliban nog sterker wordt. Daar voel ik helemaal niets voor. Liever onze jongens in Uruzgan dan een hervatting van de knechting van Afghaanse vrouwen en meisjes! Een mooiere zaak voor links Nederland om zich voor in te zetten is moeilijk voorstelbaar.

Met vriendelijke groet,

Arend Jan Boekestijn

Arend Jan Boekestijn is universitair docent geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij staat op nummer 14 van de kandidatenlijst voor de VVD