NIJMEGEN - De achterban van de SP blowt vaker dan de kiezers die de voorkeur geven aan een andere partij. CDA'ers zijn niet erg uitgesproken, VVD-aanhangers verdienen in meerderheid bovenmodaal en PvdA'ers hebben materiële zaken nodig om gelukkig te worden. Deze vooroordelen worden bevestigd door een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen onder ruim tweeduizend mensen.

De mensen die SP stemmen, hechten geen waarde aan materiële zaken. Sterker nog: daar worden ze alleen maar ongelukkig van. CDA-stemmers hebben andere mensen nodig om gelukkig te zijn. D66'ers onderscheiden zich, net als de aanhangers van de christendemocraten, niet zo op hun persoonlijkheid.

De doorsnee VVD'er is erg tevreden met zichzelf. Ruim driekwart van de achterban van de liberalen verdient bovenmodaal en meent recht te hebben op privileges en een bijzondere behandeling.

PvdA'ers zijn over het algemeen gelukkig, maar het valt de onderzoekers op dat de mate van geluk van de sociaaldemocraten sterk wordt bepaald door materiële zaken. Dat geldt niet voor GroenLinks-kiezers. Materiële dingen zijn voor hen niet belangrijk. Ze doen vaker aan yoga dan andere stemgerechtigden en houden, samen met ChristenUnie-stemmers, het vaakst een dagboek bij.

De mensen die ChristenUnie stemmen, kunnen zich erg goed inleven in anderen en zijn gericht op normen en verplichtingen. De LPF-kiezer kan zich juist moeilijk voorstellen hoe een ander zich voelt, maar ligt wel wakker van maatschappelijke problemen. Hij heeft weinig positieve gevoelens en weinig zelfvertrouwen.