AMSTERDAM - De ChristenUnie wil dat Rein Jan Hoekstra van het CDA wordt benoemd als informateur. ChristenUnie-leider André Rouvoet heeft dat verzoek zaterdagochtend tijdens zijn bezoek aan koningin Beatrix gedaan, meldt de partij. Ook de SGP opperde Hoekstra als eventuele formateur.

Hoekstra moet volgens de ChristenUnie verkennen welke regeringscoalities er mogelijk zijn op basis van de verkiezingsuitslag van woensdag. Na de verkenning kan er wat de ChristenUnie betreft een nieuwe informatieopdracht volgen.

Volgens de ChristenUnie kent de verkiezingsuitslag 'enkele verrassende aspecten' die zorgen voor een 'gecompliceerde' kabinetsformatie. De partij verwacht dat 'niet alle denkbare combinaties' zullen leiden tot een stabiel kabinet

Hoekstra trad in 2003, samen met de VVD'er Frits Korthals Altes, op als informateur bij de vorming van het tweede kabinet-Balkenende. De voormalig topambtenaar bij het ministerie van Algemene Zaken is sinds de oprichting van het CDA lid van die partij.

D66

D66 pleit voor "een pre-informatie" om een stabiel kabinet te kunnen vormen. Partijleider Alexander Pechtold denkt dat Herman Wijffels, CDA'er en oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het beste in staat is om als de informateur aan de slag te gaan. Pechtold adviseerde dat zaterdag aan koningin Beatrix.

"De vorming van een stabiel kabinet wordt naar ons gevoel uitermate ingewikkeld", stelde hij. Volgens de D66-leider blijkt uit "versplinterde verkiezingsuitslag" dat er nog veel ongenoegen is in de samenleving, onder meer op het gebied van integratie.

Volgens Pechtold heeft Wijffels weliswaar een politieke kleur, maar straalt hij uit boven de partijen te staan. De CDA'er die nu Nederland vertegenwoordigt bij de Wereldbank, heeft bovendien op belangrijke thema's laten zien dat hervormingen nodig zijn.

Stabiliteit

De D66-leider vindt dat een meerderheidskabinet noodzakelijk is om stabiliteit te brengen. Hij ziet niet direct een rol voor zijn eigen partij, omdat ze tot de verliezers behoren. "Er moet zeer serieus met de SP verkend worden. Er wordt iets te snel naar de ChristenUnie gekeken."

Wilders

Pechtold benadrukte geen enkele partij te willen uitsluiten. Maar over de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders is hij dubbel. "Hoewel het een winnaar is, moet je wel enig realisme hebben." De D66-leider heeft tijdens de verkiezingscampagne Wilders aangevallen op zijn anti-islamopstelling.

SGP

SGP-leider Bas van de Vlies pleit voor een coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. Dat lijkt hem de meest werkbare combinatie in een overigens complexe politieke werkelijkheid, liet Van der Vlies zaterdag weten na zijn bezoek aan koningin Beatrix.

De SGP-voorman ziet een combinatie van CDA en PvdA met de SP, die weliswaar de grootste winnaar van de verkiezingen is, alleen "als het niet anders kan". De reden daarvoor zijn de grote programmatische verschillen. "Het CDA zal weinig trek hebben in een coalitie met die twee, die samen sterker zijn. Dan organiseer je je eigen nederlagen. Dat zullen ze niet doen."

Met de ChristenUnie is volgens de SGP op verschillende dossiers "gemakkelijker een brug te slaan". Als die partij betrokken wordt bij de formatie, moet voorman André Rouvoet wel zijn rug rechthouden op punten als abortus provocatus, euthanasie en de winkeltijdenwet. "Maar dat is hem wel toevertrouwd", aldus Van der Vlies.

Hij is voorstander van een CDA-informateur, en opperde daarvoor staatsraad Rein Jan Hoekstra, oud-premier Ruud Lubbers en oud-SER-voorzitter Herman Wijffels. Hij heeft geen voorkeur. Een pre-informatie hoeft van hem niet, "dat levert alleen tijdverlies op."

Van der Vlies sloot de rij partijleiders die het staatshoofd van advies dienen. Hij heeft deze gang nu zeven keer gemaakt, als langstdienende partijoudste sinds 1981.

Willink

Aan het begin van de middag heeft koningin Beatrix vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink ontvangen voor nader overleg. De PvdA-er spreekt met haar de adviezen door die zij van de verschillende fractieleiders heeft gekregen over de formatie. Tjeenk Willink is eerder genoemd als mogelijk kandidaat voor de post van informateur. Naar verwachting besluit de koningin zaterdag al wie dat moet worden.