DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende kreeg tijdens het lijsttrekkersdebat van de drie linkse partijen kritiek op het stopzetten van de subsidie voor het opwekken van groene stroom.

De CDA-lijsttrekker pareerde de kritiek op het milieubeleid door te stellen dat Nederland ruimschoots voldoet aan de Kyoto-doelstellingen, de internationale afspraken om het broeikasgas terug te dringen.

Femke Halsema zette de toon door te stellen dat alleen GroenLinks "het milieu op één zet." Mark Rutte (VVD) zei daarop er niet in te geloven, dat het milieu beter wordt van het vertragen van de economische groei.

Wouter Bos (PvdA) hield Balkenende voor, dat hij niet elke twee jaar de subsidieregels moet veranderen, als hij wil bereiken dat bedrijven gaan investeren in groene energie.

Afweten

Jan Marijnissen van de SP zei dat het kabinet het "volledig liet afweten" bij het openbaar vervoer op het platteland en zei en passant, dat Milieudefensie positief oordeelde over het programma van de SP.

André Rouvoet deed daar niet voor onder door te zeggen dat Greenpeace de ChristenUnie bovenaan zette als de partij die het meest doet aan het klimaatprobleem en de reizigersorganisatie Rover als het gaat om openbaar vervoer.