AMSTERDAM - Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking functioneert de linkse coalitie prima. Tijdens een verkiezingsdebat in Amsterdam bleken de PvdA, GroenLinks en SP het grotendeels eens te zijn over internationale samenwerking. De organisator van het debat, Stichting Wemos, had naar eigen zeggen geen rechtse partijen gevonden die mee wilden doen aan het debat.

Aan het debat deden Diederik Samsom (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP) en Kees Vendrik (GroenLinks) mee. ChristenUnie-kandidaat Joël Voordewind zou ook komen, maar moest vanwege ziekte afzeggen.

Brain drain

Samsom vroeg de aandacht voor het migratiebeleid, dat volgens hem meehelpt aan het instandhouden van de kloof tussen arm en rijk. "Westerse landen stellen regelmatig de eis aan migranten dat ze alleen mogen binnenkomen met een diploma. Dat helpt mee aan de brain drain", aldus Samsom.

Veel hogeropgeleiden uit de Derde Wereld, zoals artsen, verlaten hun land om in het Westen voor een hoger salaris te werken. Zo werken er meer Ethiopische artsen buiten Ethiopië dan ín het Afrikaanse land.

Landbouw

Een andere belangrijke kwestie is volgens de PvdA het beleid van landbouwsubsidies die Westerse landen vragen aan boeren uit ontwikkelingslanden. Afrikaanse boeren kunnen moeilijk hun producten kwijt op Westerse markten omdat ze daar hoge subsidies voor moeten betalen.

De oplossing daarvoor is echter niet volledige vrijhandel, zo vindt Kees Vendrik. "De meeste Afrikaanse landbouwexport zal Europa niet bereiken", denkt de GroenLinkser. "Australië, en in toenemende mate Brazilië, hebben zulke grote boerenbedrijven. Zij zullen het meeste voordeel halen bij opheffing van subsidies."

Het grote probleem ligt volgens Vendrik bij het verkopen van Westers voedsel in ontwikkelingslanden. "Rijke landen moeten wegwezen uit de lokale voedselmarkt", aldus Vendrik.

McDonalds

De gespreksleidster vestigde nog even de aandacht op het feit dat het aantal McDonalds-vestigingen in Afrika sterk toeneemt. Een groter aantal Afrikanen zou als gevolg daarvan aan overgewicht lijden. Behalve dat dit behoorlijk "cynisch" is, vond Samsom aanpak van deze ontwikkeling geen prioriteit. "Heb je wel eens bij een McDonalds gegeten dan?", vroeg Vendrik aan de PvdA'er. "Dit is een breekpunt voor GroenLinks hoor, alle McDonalds' moeten weg uit Afrika", grapte Vendrik. De zaal lachte en gaf de drie linkse politici een warm applaus.