DEN HAAG - Overheidspersoneel stemt in meerderheid links bij de komende Kamerverkiezingen. De progressieve partijen, inclusief D66, zouden meer dan tachtig zetels halen als alleen ambtenaren zouden stemmen.

Dat blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur onder vijftienhonderd ambtenaren. De ondervraagden vinden Jan Peter Balkenende en Wouter Bos even geschikt als premier. Ambtenaren in bestuursfuncties hebben een voorkeur voor Balkenende, andere ambtenaren zien liever Bos.

Het CDA, dat het goed doet in de peilingen, heeft onder overheidspersoneel veel minder aanhang, terwijl partijen als D66 en GroenLinks juist weer meer stemmen trekken. Met de ChristenUnie erbij zou onder ambtenaren het linkse blok iets meer dan negentig zetels halen. Grote verschillen tussen rijks-, provincie- of gemeenteambtenaren zijn er niet.

Een overheidsdienaar voelt zich volgens het onderzoek het meest thuis bij het socialisme, waarin een sterke staat de zwakken beschermt en kennis, macht en inkomen verdeelt.

Ook zijn er veel die het liberale gedachtengoed aanhangen, waarbij de overheid zich weinig bemoeit met de burgers, die zelf beslissen wat goed voor hen is. De conservatieve lijn, met een overheid die strak de hand houdt aan normen en waarden, vindt nauwelijks steun.