URK - Veel Urker vissers kunnen zelf niet stemmen op 22 november. Zij zitten vaak van maandag tot en met vrijdag met een kotter op zee. Mannen die hun stem niet verloren willen laten gaan, machtigen volgens Jurie Romkes van de Vereniging Visserijbelangen Urk gewoon hun vrouw.

Urk telt ruim zeshonderd vissers. Secretaris Geert Meun van de vereniging zegt dat slechts een handjevol vissers niet stemt. De meesten sturen echter hun vrouw naar het stemlokaal. Jonge vissers laten vaak hun ouders stemmen.

Dat mannen in het vissersdorp juist vaak een stem uitbrengen voor hun vrouw, is volgens Romkes een fabeltje. "Ook op Urk gaan we met de tijd mee. Vroeger gingen sommige vrouwen inderdaad niet stemmen uit geloofsovertuiging. Maar tegenwoordig zijn veel vrouwen ook hoger opgeleid en willen ze zelf hun stem uitbrengen. Als de man op zee zit, kan hij dus gewoon zijn vrouw machtigen om voor hem te stemmen.'