DEN HAAG - PvdA-Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak roept het CDA op het voorbeeld van de Duitse regering te volgen en uitgeprocedeerde asielzoekers, die al langer dan zes jaar in ons land zijn, toe te laten. In Duitsland gaat het om naar schatting 120.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, die minstens zes jaar in dat land zijn.

Als ze voldoen aan voorwaarden zoals het beheersen van de taal, het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud en ze geen radicale opvattingen hebben, mogen ze blijven.

Volgens de nummer 2 op de PvdA-lijst zou het dan in Nederland gaan om een afgebakende groep van ongeveer 15.000 mensen en is er geen reden aan te nemen dat ons land hierdoor nieuwe asielzoekers zou aantrekken. De PvdA is niet van plan asielzoekers die al naar het buitenland vertrokken waren, alsnog toe te laten. Het gaat om mensen die illegaal in ons land verblijven of in een uitzetcentrum zitten, aldus Albayrak.

Pardon

De PvdA-fractie bepleit al jaren dat de asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet, voor april 2001, in Nederland aankwamen, een pardon moeten krijgen. In 2003 ging het om een groep van 26.000 asielzoekers.

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) wilde dat niet en heeft deze 'oude' asielzoekers inmiddels vrijwel allemaal afgehandeld. Een flink deel kreeg alsnog een verblijfsstatus. Veel anderen moesten weg of zijn uit zichzelf vertrokken. Vermoedelijk verblijven velen van hen illegaal in Nederland.

Het PvdA-congres bepaalde onlangs vast te houden aan het specifieke pardon. De leden willen niet dat de partij een compromis hierover zou sluiten bij de formatie van een nieuw kabinet.