DEN HAAG - CDA-partijleider Jan Peter Balkenende is blij met de ingezette daling van de armoede. In de Armoedemonitor die donderdag is gepresenteerd, staat dat vooral het aantal arme ouderen is afgenomen en verder zal dalen. Volgens de CDA-voorman blijkt hieruit dat het beleid van zijn kabinetten - na een moeilijke beginperiode - aantoonbaar vruchten afwerpt.

Balkenende zei dat tijdens een ontmoeting met de pers. Hij vindt dat de linkse partijen te grote woorden hebben gebruikt over de armoede in Nederland. Uit de cijfers blijkt volgens hem niet dat de armen armer worden, zoals de oppositie steeds beweert. "De feiten liggen anders. Maar, ieder huishouden dat onder de armoedegrens leeft, is er een te veel. Het werk is niet af."

De PvdA stelt dat uit de monitor blijkt dat onder de kabinetsperiode van Balkenende het aantal mensen dat in armoede leeft met 14 procent is gestegen tot 1,4 miljoen. Bovendien zou de armoede vooral onder minderjarige kinderen voorkomen. PvdA-leider Wouter Bos: "Armoede is echt de schandvlek van Nederland. Ik leg me daar niet bij neer, zoals dit kabinet wel heeft gedaan."

Rekening

Volgens de PvdA moeten vier op de tien eenoudergezinnen met kinderen rondkomen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en is de positie van vrouwen en allochtonen onder dit kabinet verslechterd. Bos: "De 5 procent rijksten gingen er met procenten op vooruit. De rekening daarvan is neergelegd bij mensen die het zwaar hebben gehad: De lage en middeninkomens."

De armoede neemt in het algemeen af doordat de economie aantrekt. Volgens het CDA blijft werk dan ook het beste recept tegen armoede. Tegelijk benadrukte Balkenende dat door specifieke maatregelen mensen in een kwetsbare positie, niet verder achteruit zijn gegaan. Hij doelde niet alleen op ouderen, maar ook op eenoudergezinnen en allochtonen. "Maatwerk leidt bij deze groepen tot resultaat", zei Balkenende.

De Armoedemonitor is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Clara Sies van de Stichting Voedselbank Nederland vermoedt dat de publicatie van het rapport een verkiezingsstunt is van Balkenende, omdat er volgens haar weinig nieuws te melden is.

Bij de voedselbanken merken ze er volgens Sies weinig van dat de armoede daalt. De cijfers over dit jaar en 2007 zijn gebaseerd op verwachtingen. "Er staat in dat de armoede waarschijnlijk verder daalt volgend jaar. Ik moet dat eerst zien gebeuren, want bij ons komen juist meer ouderen om hulp vragen nu ze in de problemen komen door stijgende zorgkosten.''