DEN HAAG - De politieke barometer van woensdag laat wat kleine verschuivingen zien ten opzichte van die van een dag eerder. Het CDA en de VVD verliezen allebei een zetel, de SP krijgt er een bij in de peiling van Interview NSS en het tv-programma NOVA.

Het CDA blijft veruit de grootste partij en zou als er woensdag verkiezingen waren, uitkomen op 44 zetels, evenveel als bij de verkiezingen in 2003. De PvdA blijft woensdag op 32 zetels staan, tien minder dan in 2003.

De SP zet haar opmars voort en staat nu op 29 zetels, ruim drie maal zoveel als de negen die zij in 2003 behaalde. De VVD loopt iets terug in de barometer en moet het woensdag doen met 21 zetels. In 2003 behaalden de liberalen er 28.

GroenLinks

GroenLinks blijft in de barometer op zeven staan (nu acht). D66 (nu zes) en de SGP (nu twee) krijgen er beide twee, net zoveel als nieuwkomer De Partij voor de Dieren.

De ChristenUnie staat stabiel op zes zetels (nu drie). De PVV van Geert Wilders komt net als dinsdag uit op vier zetels, EénNL van Marco Pastors, die dinsdag geen enkele zetel behaalde, krijgt er woensdag één.