ARNHEM - Een Minister van Sport komt in Nederland dichter bij. Dat zei dinsdagavond Erica Terpstra, voorzitter van sportkoepel NOCNSF. Of het er de komende kabinetsperiode al van komt durfde de oud-staatssecretaris nog niet te zeggen. "Maar de steun voor deze wens groeit."

Bij de najaarsvergadering van NOCNSF pleitte Terpstra opnieuw voor de komst van een Minister voor Jeugdzaken en Sport. "Op die manier kan de sport in het rijksbeleid nog meer gestalte krijgen. Sport is maatschappelijk goud. Daar hoort deze status bij."

Terpstra, zelf oud-staatssecretaris van Sport, was blij met de aandacht voor sport in de huidige verkiezingscampagne. NOCNSF gaf daartoe onder andere de politieke partijen adviezen op maat en organiseerde een sportdebat. "Het heeft er mede toe geleid dat elke partij nu een sportparagraaf heeft."

Ook stond Terpstra stil bij het aanstaande vertrek van de huidige staatssecretaris van Sport, Clemence Ross. Ze heeft te kennen gegeven niet in een volgend kabinet te willen terugkeren. "Ze heeft aan de basis gestaan voor de nota Tijd voor Sport. Onze top tien ambities worden daarin onderschreven, het maatschappelijke belang van sport is onderkend, samenwerking sport/school/buurt wordt nagestreefd. Het is een nota waarmee we verder kunnen."