BILTHOVEN - De politieke partijen spreken zichzelf tegen over milieu. Ze stellen doelen als het gaat om milieu, klimaat en landschap die om een sterke sturende rol van de overheid vragen. Maar als het gaat om meer economische groei zien ze een grotere rol voor marktpartijen zoals het bedrijfsleven.

Dit stelt onderzoeker Annemarie van Wezel van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP). Het gelijktijdig halen van de verschillende doelen is daarmee niet waarschijnlijk. "Er moeten keuzes worden gemaakt", aldus Van Wezel.

Het planbureau bracht maandag een analyse uit van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Het is geen doorrekening geworden, zoals voor de verkiezingen van 2002 en rapportcijfers ontbreken. GroenLinks heeft daarom felle kritiek. Het MNP maakt volgens de partij de hoge verwachtingen niet waar.

Al Gore

Man en paard worden niet genoemd. "Partijen komen met de schrik vrij." Volgens het MNP had het Centraal Planbureau, dat onlangs de programma's vergeleek, geen capaciteit genoeg om de milieuplannen door te lichten. Maar wegens de plotselinge aandacht voor vooral het klimaat, bijvoorbeeld door de film van de Amerikaanse oudvicepresident Al Gore, hebben de milieu-onderzoekers uit Bilthoven alsnog een beperkte analyse gemaakt.

GroenLinks

Volgens GroenLinks was er voldoende materiaal beschikbaar voor een doorrekening. Het MNP zou hebben gekozen voor een algemeen verhaal over de uitruil tussen economische groei en milieu, zonder de milieueffecten van de diverse programma's op te sommen.

Het bureau stelt bijvoorbeeld dat die plannen onvoldoende duidelijk maken wat de partijen willen met economische groei en migratie op lange termijn. Migratie - de instroom van werknemers bij gebrek aan voldoende bevolkingsgroei - kan die groei versterken, "maar leidt daarnaast tot een hogere druk op ruimte, energie en klimaat".

Meer economische groei leidt verder tot (mondiale) druk op het klimaat. Volgens het MNP is dit een van de weinige punten waarbij de meeste partijen doelen formuleren. "Maar dit vraagt wel forse beleidsombuigingen die niet terug te zien zijn in de verkiezingsprogramma's." Klimaatspecialist Donald Pols van Milieudefensie noemt dit gedrag politieke volksverlakkerij.

Het MNP concludeert wel dat bij alle partijen, ondanks de verschillen in doelen en hun keuze voor opties als CO2 opslag of kernenergie, de milieu-investeringen door de overheid lager zijn dan de kosten. Private partijen moeten de extra investeringen opbrengen.