AMSTERDAM - De detentie en de reclassering moeten samen een nieuw type gevangenis vormen. Daarvoor pleit de ChristenUnie vrijdag. In het plan werken gedetineerden de hele week in de gevangenis en ontvangen ze hiervoor het minimumloon. Daarvan kunnen ze na aftrek van kost en inwoning hun schulden aflossen. Een proef zou op korte termijn van start moeten gaan.

Met dit plan zouden gevangenen minder snel terugvallen in crimineel gedrag. Reclassering en detentie zijn te lang gescheiden benaderd, stelt ChristenUnie-lijsttrekker André Rouvoet. "Dat kan anders en met meer kansen voor de betrokken gevangenen.

Daarnaast is deze aanpak goedkoper voor de belastingbetaler." Volgens de partij heeft meer dan de helft van de gevangenen een schuld en is er tijdens hun verblijf in de cel niet de mogelijkheid om schulden af te betalen. Daardoor zouden ze bij vrijlating sneller in oude fouten vervallen.

In het huidige systeem hebben gevangenen ook recht op de mogelijkheid om te werken, maar krijgen ze daar geen salaris voor. Voor de werkzaamheden ontvangt een gevangene nu een vergoeding. De arbeid vindt zowel binnen als buiten de gevangenis plaats. In sommige gevangenissen kunnen gedetineerden een algemeen erkend vakdiploma halen.