DEN HAAG - GroenLinks-leider Femke Halsema heeft haar collega-lijsttrekkers uitgenodigd voor een verkiezingsdebat over de klimaatverandering. Volgens haar is het vreemd dat daarvoor in de tot dusver gevoerde lijsttrekkersdebatten geen aandacht was, terwijl het om "de grootste uitdaging gaat waar Nederland voor staat".

Halsema heeft dat dinsdag geschreven in een brief aan de andere lijsttrekkers. Ze stelt voor het debat te voeren aan de hand van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's op milieu-effecten door het Milieu en Natuurplanbureau, die later deze week verschijnt.