DEN HAAG - De PvdA wil dat mantelzorgers voorrang hebben bij het verkrijgen van een woning in de buurt van het zieke familielid dat ze verzorgen. Nu zorgt volgens de PvdA de woningnood vaak nog voor problemen, waardoor mantelzorgers vaak grote afstanden moeten overbruggen.

Nederland heeft naar schatting 2,4 miljoen mantelzorgers. De PvdA vindt dat het kabinet onvoldoende hun werk waardeert en dat juist de mantelzorgers extra ondersteuning verdienen. Naast extra geld betekent dat volgens de sociaaldemocraten onder meer het schrappen van bureaucratische rompslomp en een verlofregeling.

De PvdA presenteert zaterdag een boekje waarin de partij aandacht vraagt voor het belang van en de waardering voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Politici moeten regelmatig vrijwilligers en mantelzorgers in het zonnetje zetten, aldus de PvdA.