HOEVELAKEN - De SGP gaat zich in de campagne niet afzetten tegen het CDA, maar wil zich nadrukkelijk profileren naast de grootste christelijke partij. Lijsttrekker Bas van der Vlies heeft oog voor de bereikte resultaten door de kabinetten-Balkenende, maar vindt dat de morele agenda veel te veel is blijven liggen.

Hij zei dat vrijdagavond bij de start van zijn campagne in Hoevelaken. "We pleiten voor morele daadkracht, daadkracht om ethische kwesties weer op de agenda te krijgen, om ongewenste media-uitingen aan te pakken en kwetsbaren gericht te ondersteunen," aldus Van der Vlies.

Hij riep vooral ouders, maar ook de overheid op verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding van kinderen. De SGP neemt "krachtig afstand" van de pleidooien voor gratis kinderopvang en wil een "kindgebonden budget", zodat ouders kunnen kiezen of ze zelf voor de kinderen zorgen of dit aan anderen overlaten.