DEN HAAG - De meeste Nederlanders, 58 procent, zijn matig geïnteresseerd in politiek. Eén op de vijf heeft helemaal geen interesse en 23 procent is sterk geïnteresseerd, blijkt uit een onderzoek door Interview-NSS.

Er zijn verschillen tussen de aanhang van politieke partijen. Zo heeft de SGP, een partij met zeer trouwe kiezers, een achterban waarvan slechts 12 procent zegt sterk geïnteressseerd te zijn in politiek. Bij GroenLinks is dat met een percentage van 36, het hoogst.

Bij CDA is dat 22 procent, PvdA 26, VVD 29, SP 32, LPF 25, D66 33 en bij de ChristenUnie 27.