DEN HAAG - Oud-staatssecretaris en huidig regeringscommissaris voor het Jeugdbeleid Steven van Eijck is in principe beschikbaar om minister van Jeugd te worden. Hij heeft dat donderdag gezegd bij de presentatie van een nieuw advies over het jeugdbeleid in Den Haag.

Van Eijck was staatssecretaris van Financiën voor de LPF tijdens het kabinet Balkenende I van juli 2002 tot en met mei 2003. Daarna stelde het tweede Kabinet Balkenende hem aan om als speciaal regeringscommissaris het jeugd- en jongerenbeleid kritisch door te lichten. Van Eijck is deze zomer ook benoemd tot voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De oud-staatssecretaris zegt nooit lid te zijn geweest van een politieke partij. Het is volgens hem niet waarschijnlijk dat de partijen hem naar voren zullen schuiven als minister, "maar als ze me vragen, is het logisch dat ik de stap zet." Hij doelt daarmee op het voorwerk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan voor de hervorming van de jeugdzorg. Hij zou die voorstellen als minister kunnen omzetten in beleid.

Onnodige bureaucratie

De commissaris pleit al lange tijd voor de komst van één minister voor jeugdbeleid. Nu hebben zeven ministeries te maken met jeugdzorg. Dit leidt tot veel onnodige bureaucratie en gebrekkige hulp aan kinderen met problemen.

Premier Balkenende nam het advies voor hervorming van de jeugdzorg woensdag in ontvangst. Hij roemde van Eijck om zijn energie, inzet en inhoudelijke voorstellen. Volgens Balkenende zullen de adviezen van Van Eijck een grote rol spelen bij de formatie van een nieuw kabinet. De premier zei veel te verwachten van een nieuwe minister voor Jeugd en Gezin. Ook andere politieke partijen willen dat er een aparte minister voor Jeugd komt.

Balkenende pleitte tijdens de bijeenkomst voor een betere opvang van peuters met ontwikkelingsproblemen. Hij wil dat de verschillende vormen van voorschoolse opvang beter samenwerken zodat de kinderen al op vroege leeftijd worden voorbereid op de basisschool. Hij sprak in dat verband van een 'speelplicht' voor kinderen vanaf drie jaar.