AMSTERDAM - De koopkracht van 65-plussers blijft in de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen beduidend achter bij die van andere huishoudens. Dat stelt het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) woensdag naar aanleiding van informatie uit het CPB-rapport van vorige week.

Het Centraal Planbureau heeft in het rapport 'Keuzes in kaart 2008-2011' de consequenties van alle partijprogramma's doorgerekend. Daaruit blijkt volgens de ouderenorganisaties dat de koopkracht van 65-plussers jaarlijks minder stijgt dan die van andere huishoudens.

De koopkrachtstijging van mensen tot 65 loopt op tot 2,75 procent per jaar, terwijl die van 65-plussers maximaal één procent wordt. Het verschil tussen de koopkrachtverbetering van 65-plussers en werkenden is het grootst bij GroenLinks: twee procent. Met driekwart procent is het verschil het kleinst bij de VVD en de ChristenUnie.

Beleid

De ouderenorganisaties roepen de politieke partijen op met voorstellen te komen die leiden tot een meer evenwichtig beleid. Daarbij valt te denken aan een extra AOW-toeslag of een extra verhoging van de belastingkortingen voor 65-plussers.