DEN HAAG - GroenLinks-Tweede Kamerlid Kees Vendrik heeft maandag tijdens een verkiezingsdebat in het Instituut Clingendael hard uitgehaald naar CDA-miniser Joop Wijn van Economische Zaken.

Wijn houdt zich niet aan het beginsel "de vervuiler betaalt" en haalt het systeem van verhandelbare rechten, om de uitstoot van broeikasgas tegen te gaan, onderuit, aldus Vendrik.

Negen industriële bedrijven, die samen goed zijn voor 20 procent van het elektriciteitsverbruik, hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een nieuwe kolencentrale in ons land. Wijn heeft hun toegezegd dat ze in de toekomst geen CO2-emissierechten hoeven te betalen, als hun concurrenten in Duitsland dat ook niet hoeven te doen.

Opdraaien

Vendrik kreeg geen steun van zijn PvdA-collega Ferd Crone. De totale hoeveelheid C02-rechten wordt gebonden aan een "plafond", dat op voorhand vaststaat. Als de kolencentrale wordt ontzien, moeten andere vervuilers daarvoor opdraaien. De ene vervuiler wordt dan gesteld boven de andere, aldus het PvdA-Kamerlid.

Wijn kan rekenen op de steun van zijn partijgenote Liesbeth Spies, die aantekent dat het wel moet gaan om een kolencentrale die voldoet aan "heel stevige" milieu-eisen. VVD-Kamerlid Stef Blok vindt dat de overheid ruimte moet bieden aan kolencentrales en kerncentrales om de energievoorziening zeker te stellen.

Milieu

Het Instituut Clingendael pleit voor meer samenhang tussen het buitenlands beleid en het energiebeleid. Energie- en milieubeleid was tot dusver onderbelicht in de verkiezingscampagnes. Het Centraal Planbureau heeft de verkiezingsprogramma's wel doorberekend op allerlei financiële gevolgen, maar in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen niet op gevolgen voor het milieu.