DEN HAAG - PvdA-lijsttrekker Wouter Bos en CDA-lijsttrekker premier Jan Peter Balkenende zijn elkaar in het eerste grote lijsttrekkersdebat flink in de haren gevlogen over het ontslagrecht en ouderen.

Bos zei zondag op Radio 1 tijdens een debat van zeven lijsttrekkers "verbijsterd" te zijn dat de afgelopen week bleek dat het CDA in het verkiezingsprogramma het ontslagrecht flink wil aanscherpen. Balkenende verweet Bos daarop dat ook hij in mei nog pleitte voor strengere ontslagregels in combinatie met een betere scholing voor werknemers. Bos op zijn beurt zei dat zowel de werkgevers als de werknemers het CDA-plan afwijzen.

Oneerlijk

Balkenende hield Bos daarop voor: "U draait en bent oneerlijk". De premier zei dat niet alleen over het ontslagrecht, maar ook over de kritiek van Bos op de koopkracht van ouderen. De afgelopen jaren is de AOW niet steeds gekoppeld aan de ontwikkeling van de lonen, maar volgens Balkenende moet er dan wel bij gezegd worden dat de ouderen er toch op vooruit gingen door andere maatregelen van het kabinet.

Coalitie

Ondanks de harde toon sloten Bos en Balkenende een coalitie van CDA en PvdA niet uit. Balkenende liet zich niet uitdagen door VVD-leider Rutte om al voor de verkiezingen kleur te bekennen. Bos zei erover dat "ook als je het zeer oneens bent, je toch met elkaar in gesprek kunt blijven." Wel sloot hij uit dat hij vicepremier zou worden onder Balkenende. Als Balkenende de premier wordt, ziet Bos zichzelf als fractieleider in de Tweede Kamer.

VVD-leider Rutte zei zich "grote zorgen te maken" dat het CDA na de verkiezingen op 22 november voor de PvdA kiest. Dat zal volgens hem leiden tot een coalitie die zorgt voor minder economische groei, minder banen en een forse bezuiniging op veiligheid. Balkenende bekritiseerde de VVD omdat die de uitkeringsgerechtigden in de kou laat staan en omdat de liberalen willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.

Armoede

Jan Marijnissen van de Socialistische Partij verweet het kabinet dat "430.000 kinderen in armoede worden groot gebracht. Ze lopen een achterstand op in ontwikkeling en gezondheid." Balkenende weerlegde dat door erop te wijzen dat het kabinet veel gedaan heeft voor gezinnen, zoals het niet laten betalen van zorgpremie voor kinderen, afschaffen van lesgeld voor 16- en 17-jarigen en het verbeteren van kinderbijslag en kinderkorting.

Walgelijk

D66-leider Alexander Pechtold haalde hard uit naar Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid, omdat die eerder sprak over een "tsunami van islamisering." Pechtold noemde het "te walgelijk voor woorden" om de komst van mensen naar ons land te vergelijken met een natuurramp.

GroenLinks-leider Halsema riep Pechtold op "zich niet op de kast te laten jagen", omdat dat precies zou zijn waar Wilders op uit is. Wilders hield daarop D66 en GroenLinks voor dat ze "als dertig jaar roepen dat er niks aan de hand is." Hij pleitte in het debat voor een immigratiestop van van vijf jaar voor niet-westerse allochtonen en voor een bouwstop van moskeeën in die periode.