DEN HAAG - Het Centraal Planbureau (CPB) is er door de vervroegde verkiezingen niet toe gekomen te berekenen wat de programma's van de partijen betekenen voor het milieu. GroenLinks is er zeer kritisch over, dat dit deze keer achterwege gebleven.

"De doorrekening geeft nu geen enkel inzicht in de duurzaamheid van de economische groei," aldus GroenLinks. Zelf zegt de partij dat door het programma van GroenLinks uit te voeren de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2015 met 20 procent zal zijn gedaald.