DEN HAAG - De verkiezingsprogramma's van CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie en SGP leiden allemaal tot meer koopkracht. GroenLinks en SP scoren het beste, gevolgd door VVD en D66. Maar de programma's van GroenLinks en SP zijn op termijn minder gunstig voor de positie van de schatkist. Wat dat laatste betreft doet het CDA het het beste.

Dat blijkt in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB). Het onderzoek is donderdag gepubliceerd. Eerder werd al bekend dat de partijen hun programma's op diverse punten moesten aanpassen omdat het CPB de opgenomen bezuinigingen niet realistisch vond.

Groei

Volgens het planbureau zorgen de programma's van VVD en D66 op termijn voor de meeste economische groei. GroenLinks en ChristenUnie doen het op dit punt het slechtste.

VVD en D66 zorgen ook voor de meeste banen in de marktsector. In de overheidssector komen de meeste banen tot stand door de programma's van SP en ChristenUnie. Het VVD-programma leidt hier tot flink banenverlies. In de gezondheidszorg leidt het GroenLinks-programma tot de meeste banengroei.