DEN HAAG - Hilbrand Nawijn gaat in beroep tegen de uitspraak van de Raad van State dat zijn partij, de Partij voor Nederland, niet mee mag doen aan de verkiezingen in Tilburg. Nawijn hoopt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg hem alsnog in het gelijk stelt, zo liet hij dinsdag weten.

De Raad van State besloot maandag in navolging van het stembureau in Tilburg dat de partij niet aan de verkiezingen mag deelnemen. De kandidatenlijsten van de partij werden uit de auto van een medewerker gestolen, zodat deze niet op tijd ingeleverd konden worden. De Raad van State stelde dat "niemand van de partij zich bij het stembureau heeft gemeld om een desnoods gebrekkige kandidatenlijst in te leveren" en dat het stembureau daarom juist gehandeld heeft.

Overmacht

Nawijn vindt de uitspraak van de Raad van State te rigide, omdat de partij volgens hem te kampen had met overmacht. Hij vraagt het Hof zo snel mogelijk een oplossing te vinden, door middel van een schikking. Lukt dat niet dan hoopt Nawijn dat het Hof de verkiezingen in het distict Tilburg opschort.