DEN HAAG - CDA en VVD vertragen een debat over het door de Tweede Kamer laten voordragen van de kabinetsformateur of -informateur. Dat zei D66-kamerlid Boris van der Ham dinsdag na afloop van een vergadering van de commissie voor de werkwijze van de Kamer.

D66 en GroenLinks willen het reglement van orde van de Kamer zo wijzigen dat de Kamer acht dagen na de verkiezingen een (in)formateur voordraagt die zich met de vorming van het nieuwe kabinet moet bezighouden. Maar CDA en VVD willen over dat voorstel pas praten nadat eerst de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer en de vicevoorzitter van de Raad van State zijn gehoord.

D66 en GroenLinks vinden dit tijdrekken. Ze vrezen dat hierdoor hun voorstel niet meer behandeld kan worden vóór de verkiezingen van 22 november. "Desnoods laten we de Kamer terugkomen van verkiezingsreces", dreigt Van der Ham.

Koningin

Nu benoemt de koningin de (in)formateur na een besloten consultatie van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In het voorstel van D66 en GroenLinks blijft de koningin de eindbeslissing nemen, maar draagt de Kamer eerst na een openbaar debat een kandidaat voor. Volgens Van der Ham komt die aanpak de transparantie ten goede.

Het D66-Kamerlid wijst erop dat in 1971 al eens een soortgelijk voorstel door de Tweede Kamer is aangenomen. In de praktijk is daar toen niets mee gebeurd. "Maar er is dus geen sprake van een novum, hooguit van herinvoering", zegt Van der Ham.