DEN HAAG - Het Centraal Planbureau (CPB) acht het VVD-plan om de belastingtarieven in de komende vier jaar met 3 procent te verlagen niet haalbaar. Volgens het CPB moeten de liberalen hiervoor een periode van vijf jaar uittrekken. Ingewijden hebben dat dinsdag laten weten. De CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's worden donderdag openbaar.

De VVD wil volgens haar verkiezingsprogramma de lastenverlichting deels financieren door de reserves van de woningcorporaties met 3,5 miljard euro af te romen. Volgens het planbureau stuit die aanpak op juridische problemen. De VVD-top is het niet eens met de kritiek van het planbureau.