DEN HAAG - Het CDA wil het recht op ouderschapsverlof flink uitbreiden. Ook moet de overheid werknemers financieel ondersteunen als zij verlof opnemen voor scholing. Daarnaast moet de kinderbijslag de komende jaren met 320 euro omhoog om gezinnen met kinderen meer te ondersteunen.

Dat gaat Tweede Kamerlid Gerda Verburg van het CDA woensdag voorstellen tijdens de behandeling van de begroting Sociale Zaken. Het recht op verlof moet volgens haar worden uitgebreid om de dit jaar geïntroduceerde levensloopregeling voor het sparen en opnemen van verlof aantrekkelijker te maken voor werknemers.

Levensloop

"Na bijna een jaar ervaring te hebben opgedaan met levensloop, horen we dat het toch te ingewikkeld is", concludeert Verburg over de regeling die het CDA zelf bedacht heeft. Zij stelt dat nu gemiddeld 7 procent van de werknemers gebruik maakt van levensloop.

Dat percentage moet volgens haar komend jaar verdubbelen tot verdrievoudigen. Dat hoopt zij te bereiken door elke ouder het recht te geven op 4,5 maanden onbetaald voltijds verlof, zodra ze deelnemen aan de levensloopregeling. Nu hebben ouders recht op drie maanden verlof om te zorgen voor een kind. Daarbij krijgen ze via een korting van de Belastingdienst 636 euro per maand van de overheid bij voltijds opname. Dat geld kunnen ze ook uitsmeren over een langere periode.

Scholingsverlof

Werknemers moeten onder dezelfde voorwaarde ook het recht krijgen om 4,5 maanden scholingsverlof op te nemen. Dat geeft volgens Verburg bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor om- en bijscholing als mensen een andere baan zoeken.

Verder wijst Verburg erop dat jongeren aan het begin van hun carrière vaak minder geld opzij kunnen zetten. Zij moeten daarom de mogelijkheid krijgen om "rood te staan" op hun levenslooprekening. Mensen die beginnen met werken en een gezin, komen volgens haar nu in de knoop en moeten een krediet kunnen opnemen voor verlof. "Dat sparen ze dan later weer bij elkaar."

Bovendien kan het verlofsparen volgens het CDA eenvoudiger door werknemers minder afhankelijk te maken van hun baas. Medewerkers moeten ook zelf een levensloopregeling bij een bank of verzekeraar kunnen afsluiten. De toenemende groep werknemers die voor zich zelf begint als zelfstandigen zonder personeel, moet dat ook kunnen.