De Amerikaanse president Donald Trump bezweert dat hij zijn verkiezingsnederlaag zal aanvechten in de rechtbank. Zijn campagneteam, de Republikeinse Partij en aanhangers van Trump hebben processen aangespannen in verschillende belangrijke swingstaten, maar de beloofde juridische successen blijven vooralsnog uit.

Trump en de zijnen lanceerden sinds de verkiezingsdag, 3 november, zeventien rechtszaken en beloven er meer. Hoewel die zaken op details verschillen, is het beoogde einddoel hetzelfde: voorkomen dat staten in de komende weken de definitieve verkiezingsuitslagen bevestigen en Democraat Joe Biden medio december door het Electoral College (Kiescollege) wordt verkozen tot president.

Het Trump-team en de Republikeinse Partij vragen kiezers veelvuldig om donaties om juridische strijd en hertellingen te bekostigen. Uit de kleine lettertjes blijkt echter dat veruit het meeste geld daar niet voor zal worden gebruikt, maar terechtkomt in de kas van de partij en die van een politiek actiecomité van de president.

Team-Trump behaalt weinig juridische successen

De aanvalsstrategieën van Trump en zijn bondgenoten kunnen grofweg worden verdeeld in twee categorieën: beschuldigingen van onregelmatigheden tijdens het verkiezingsproces en klachten over de uiteenlopende regels voor verwerking van poststemmen tussen verschillende county's in een staat.

Het wil niet echt vlotten voor de president. Afgelopen vrijdag werden zaken in Michigan en Pennsylvania verloren en maakte de Trump-campagne zelf een einde aan een zaak in Arizona, omdat winst de verkiezingsuitkomst niet zou veranderen.

De Republikeinen zagen maandag ook af van vier andere processen, waaronder eentje in Pennsylvania, de meest substantiële aanval op de verkiezingsresultaten tot nu toe. De aantijging was dat de staat de grondrechten van kiezers schond door toe te staan dat de procedures voor verwerking van poststemmen per county licht konden verschillen. Het advocatenkantoor dat Trump vertegenwoordigde trok zich vorige week donderdag al terug uit die zaak.

Tot nu toe heeft het team van Trump maar één juridische overwinning behaald: een rechter in Pennsylvania besloot dat een klein aantal poststemmen dat na 3 november binnenkwam, afkomstig van kiezers die zich niet naar behoren hadden geïdentificeerd, moet worden afgewezen. De stemmen in kwestie waren nog niet meegeteld, dus dat maakt geen verschil voor de huidige uitslag in die staat.

Nog geen steekhoudend bewijs voor fraude

Trump houdt vol dat de overwinning van Biden te danken was aan grootschalige verkiezingsfraude. Daar is in nog geen enkele rechtszaak geloofwaardig bewijs voor gepresenteerd en geen van de aantijgingen heeft betrekking op een aantal stemmen dat groot genoeg is om het verschil te maken voor de winnaar in de betreffende staat.

Afgelopen vrijdag wees een rechter in Michigan een zaak af die was aangespannen door twee pollwatchers van de Republikeinse Partij. Zij beweerden dat stemmentellers in Detroit fraude pleegden en vroegen de rechter de meer dan 867.000 stemmen uit de hele county (Wayne) ongeldig te verklaren. Die stelde echter vast dat het tweetal simpelweg niet begreep hoe het telproces werkt.

In een andere zaak in dezelfde staat bestond het bewijs uit een verklaring van een Republikeinse pollwatcher, die beweerde dat een niet bij naam genoemde persoon haar had verteld van weer anderen te hebben gehoord dat zij opdracht hadden gekregen de datum op een aantal stembiljetten te veranderen. "'Ik hoorde iemand iets zeggen'", reageerde de rechter. "Leg mij eens uit hoe dat niet van horen zeggen is? Kom op zeg."

'War room' kreeg vooral grappenmakers aan de lijn

"De Trump-campagne blijft hopen een rechter te vinden die met rechtszaken omgaat alsof het tweets zijn", zei wetenschapper Justin Levitt van de Loyola Law School tegen CNN, verwijzend naar de vrijblijvende aard van uitingen op Twitter. "Keer op keer heeft elke persoon in een toga die ze tegenkwamen gezegd: 'Sorry, we houden ons hier bezig met rechtspraak.'"

Kiezers werden uitgenodigd een tiplijn te bellen als zij bewijzen van fraude bezaten. De overspannen telefonisten van de inmiddels gesloten 'war room' ontvingen vooral een stormvloed aan belletjes van grapjassen en galspuwers. Bellers die wel ter goeder trouw in de telefoon klommen, klaagden vooral over zaken zoals 'onvriendelijke blikken' van Democratische kiesbeambten.

Georgia stemt voor Senaat: dit staat er op het spel voor Biden
73
Georgia stemt voor Senaat: dit staat er op het spel voor Biden