Afgaande op de beloften die Joe Biden tijdens de verkiezingscampagne deed, krijgt hij het de komende vier jaar druk. Hieronder een overzicht van de belangrijkste beleidswijzigingen die hij het liefst zo snel mogelijk doorvoert zodra hij in januari zijn intrekt neemt in het Witte Huis.

Allereerst een disclaimer: of Biden zijn plannen kan waarmaken, is veelal afhankelijk van de bewegingsruimte die hij straks heeft in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, oftewel de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer. De kans is groot dat de Democraten bij Bidens inauguratie wel een meerderheid hebben in het Huis, maar niet in de Senaat.

Biden reikt Trump-stemmer de hand in overwinningsspeech
199
Biden reikt Trump-stemmer de hand in overwinningsspeech

1. Het coronavirus onder de duim krijgen

Biden noemde eerder al dat hij het onder controle krijgen van het coronavirus als een van zijn belangrijkste taken ziet.

Zo wil hij aandringen op het dragen van mondkapjes in het hele land. Ook wil hij een groep experts aanstellen die verantwoordelijk wordt voor het produceren van coronatesten. Ook beloofde hij coronatesten, behandelingen en vaccins gratis te maken voor alle Amerikanen.

2. De binnenlandse productie stimuleren

Om de VS te laten herstellen van de coronarecessie, wil de nieuwgekozen president overheidsinstanties gaan dwingen om goederen en diensten van Amerikaanse makelij te kopen, om zo de binnenlandse productie te stimuleren.

Ook wil Biden enkele belastingverlagingen ongedaan maken die president Trump heeft ingevoerd en voordelig zijn voor grote bedrijven en rijke Amerikanen. Daarnaast belooft Biden om snel na zijn inauguratie de vakbondsrechten te versterken.

3. Een anti-discriminatiewet voor de LHBTI-gemeenschap en meer gendergelijkheid

Biden wil in de eerste honderd dagen van zijn ambtsperiode ervoor zorgen dat de zogeheten Equality Act wordt aangenomen. Deze wet moet mensen beschermen tegen discriminatie op basis van seksualiteit en gender.

Daarnaast wil Biden in het Witte Huis een raad voor gendergelijkheid instellen die erop toeziet dat het beleid van de federale regering rekening houdt met vrouwen.

4. 11 miljoen immigranten het Amerikaanse burgerschap garanderen en Trumps beleid terugdraaien

Op de eerste dag van zijn ambtsperiode wil Biden een wetsvoorstel naar het Amerikaanse Congres sturen waarin een procedure is opgenomen die voor 11 miljoen illegale immigranten het Amerikaanse burgerschap moet garanderen.

Verder wil Biden de maatregelen die president Trump op het gebied van immigratie heeft getroffen, zo veel mogelijk terugdraaien. Zo wil hij onder meer het reisverbod voor reizigers uit dertien landen, voornamelijk islamitische of Afrikaanse landen, opheffen. Ook hoopt hij ruim vijfhonderd kinderen te kunnen herenigen met hun families, die van elkaar gescheiden zijn geraakt bij de grens met Mexico onder de Trump-regering.

5. Internationale betrekkingen herstellen en vertrouwen van bondgenoten terugwinnen

Biden zal veel internationale betrekkingen moeten herstellen na het America First-beleid van president Trump. Biden belooft op de eerste dag van zijn presidentschap Amerikaanse bondgenoten te bellen in een poging om hun vertrouwen terug te winnen.

Een van de andere plannen die Biden voor het begin van zijn ambtstermijn heeft, is het terugdraaien van het omstreden besluit van president Trump om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te verlaten. Ook wil Biden opnieuw toetreden tot het Klimaatakkoord van Parijs, waar Trump tijdens zijn ambtsperiode uitstapte.

Biden zou ook zo snel mogelijk aan Moskou willen laten weten dat hij bereid is het laatste Amerikaans-Russische verdrag omtrent nucleaire wapens te verlengen. Dat verdrag verloopt namelijk zestien dagen na Biden's inauguratie.

Verder wil Biden de belangrijkste bondgenoten raadplegen voordat hij besluit over zijn beleid rondom de betrekkingen met Peking en het instellen van Amerikaanse tarieven op Chinese producten.

6. Klimaatvervuilers aanpakken en streven naar volledig schone economie in 2050

Naast het toetreden tot het Klimaatakkoord van Parijs, hoopt Biden het klimaatbeleid van de Obama-regering in ere te kunnen herstellen. Zo wil hij het gebruik van steenkool en gas terugdringen en de methaanemissies van olie- en gasproductie reduceren.

Verder kondigde hij aan een speciale klimaatafdeling in het Amerikaanse Ministerie van Justitie in te willen bouwen die actief zal gaan handhaven op vervuilers. Op lange termijn moet Bidens klimaatbeleid de start worden van het streven naar een volledig schone economie in 2050.