Welkom bij je dagelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met vijftien dagen te gaan kijken we naar onenigheid over een omstreden senatoriale knuffel en getob over 'duidelijke onduidelijkheden' bij de Democraten.

Dit is een overzicht van verkiezingsnieuws, dat je elke werkdag kunt vinden op onze voorpagina. De gebruikelijke, uitgebreidere editie van de Verkiezingsupdate - met meer context, analyse en interessante bronnen - blijft op vrijdag verschijnen.

In de afgelopen maanden is veruit de meeste aandacht opgeëist door de Trump-campagne. Tijd dus voor een bezoek aan kamp-Biden.

Wat vooraf moet worden opgemerkt, is dat campagneteams doorgaans geen beter beeld van de race hebben dan publieke peilingen. Verhalen over hoe zij de emotionele snelkookpan van de campagne beleven kunnen bovendien een politiek doel dienen, zoals voorkomen dat donoren en mogelijke kiezers indutten. Voor vergaande conclusies over de einduitslag zijn ze niet geschikt.

De Democratische senator Diane Feinstein uit Californië. (Foto: ANP)

Komt er ruzie in de tent als de Democraten winnen?

De Democraten hebben zich verenigd achter Joe Biden, maar het is de vraag hoe lang die eensgezindheid in stand blijft na de verkiezingen. Ook als de partij een blue wave weet te bewerkstelligen en president Biden het Huis en de Senaat achter zich krijgt, liggen toekomstige botsingen tussen de gematigde en progressieve vleugels op de loer.

Een voorbode van die spanningen diende zich vorige week aan, tijdens het slot van de hoorzittingen rond de benoeming van Amy Coney Barrett in het Hooggerechtshof, schreef The Hill vandaag.

Senator Dianne Feinstein, het hoogstgeplaatste Democratische lid van de justitiecommissie van de Senaat, prees haar Republikeinse collega, commissievoorzitter Lindsey Graham, voor "een van de beste series hoorzittingen waaraan ik heb deelgenomen". Ze bedankte hem voor zijn eerlijkheid en sprak de hoop uit op toekomstige samenwerking tussen hun partijen. Na afloop gaven Lindsey en Feinstein elkaar een knuffel.

Voor sommige Democraten, vooral voor progressieven, illustreert de manier waarop de Republikeinen Barretts nominatie nog voor de verkiezingen door de Senaat jagen, in weerwil van hun eigen standpunt in 2016, juist dat dat de Democraten geen tijd moeten verspillen aan samenwerking met de Republikeinen, mochten ze beide kamers van het Congres in handen krijgen. Ze herinneren zich ook dat onderhandelingen met de oppositie tijdens de eerste termijn van Barack Obama niet veel opleverden.

Intussen waarschuwen gematigde Democraten dat de partij ook na een monsterzege moet oppassen met drastische hervormingen. Nieuwe senatoren uit conservatievere staten, die nipt hebben gewonnen van hun Republikeinse tegenstanders, zijn waarschijnlijk niet te porren voor plannen zoals het afschaffen van de filibuster (waarbij een senator door blijft praten om een stemming te vertragen of te blokkeren) of een snelle uitbreiding van 'Obamacare'.

'Wat weten we over wat we nog niet weten?'

Dagdromen over wat je na je enorme overwinning gaat doen is plezierig tijdverdrijf, maar het zorgt er natuurlijk niet voor dat die overwinning is gegarandeerd. De Democraten hebben reden tot optimisme wanneer ze kijken naar alle gebruikelijke manieren om te bepalen wie het beter doet. Tegelijkertijd tobt kamp-Biden over wat je, op z'n Rumsfeldiaans, moet omschrijven als known unknowns (duidelijke onduidelijkheden): vragen die bekend zijn, maar nog niet kunnen worden beantwoord.

"Er zijn meer duidelijke onduidelijkheden dan ooit tevoren", zei de directeur van een databedrijf dat voor de Democraten werkt, tegen Politico. "De instrumenten die we hebben om deze race in te schatten, de peilingen, onze voorspellingsmodellen - het probleem is dat al die gereedschappen zijn ontwikkeld voor 'normale' verkiezingen. En dit zijn allesbehalve normale verkiezingen."

Kiezersopkomst is de grootste reden voor slapeloze nachten onder Democratische campagnemedewerkers. Ruim 28,5 miljoen kiezers hebben hun stem al uitgebracht. Het lijkt erop dat daar meer Biden-stemmers tussen zitten, maar dat voordeel kan niet in cijfers worden gevat. Niemand weet of het zal opwegen tegen de golf van Trump-stemmers die in de stemhokjes wordt verwacht op verkiezingsdag.

Ook kan niemand voorspellen hoeveel stembiljetten zullen worden afgekeurd, vanwege fouten of ontbrekende informatie. Dat kan nauw luisteren: de afstand tussen voor- en achternaam in een handtekening kan al resulteren in een afwijzing. Enkele tienduizenden afgekeurde stemmen kunnen in een belangrijke swingstaat het verschil tussen zege en nederlaag betekenen. De Democraten weten dat de Republikeinen hun uiterste best doen zoveel mogelijk ingevulde stembiljetten ongeldig te laten verklaren via de rechter.

De kiezersopkomst en het afkeuren van stembiljetten zijn de twee belangrijkste known unknowns, maar niet de enige. Zullen jongeren de deadlines voor het insturen van hun stem missen? Gaat een onverwachte gebeurtenis in de laatste twee weken van de campagne nog voor verschuivingen zorgen? Is het aantal Trump-kiezers dat tegen peilers liegt over zijn of haar voorkeur groter dan verwacht?

Kamp-Biden lijkt zich voorzichtig op te stellen. Campagnemanager Jen O'Malley Dillon schreef afgelopen zaterdag in een memo aan aanhangers dat "de race in werkelijkheid veel spannender is dan sommige commentaren die we op Twitter en op televisie zien suggereren. In de cruciale swingstaten, waar deze verkiezingen zullen worden beslist, gaan we nog steeds gelijk op met Donald Trump."

Een kiezer deponeert haar poststembiljet bij een inleverpunt in Phoenix, Arizona. (Foto: ANP)

Verder...

  • Over onzekerheid gesproken: hoe staat het kiesapparaat ervoor in de zeven belangrijkste swingstaten? The New York Times maakte een inventarisatie die een wisselend beeld oplevert. Florida lijkt redelijk goed voorbereid, omdat daar al veel ervaring met stemmen per post is opgedaan, terwijl in Pennsylvania, waar het een nieuwer concept is, de ene na de andere rechtszaak wordt gelanceerd. In Michigan vormen gewapende milities een reden tot zorg, en in Georgia doen kiezers er goed aan een klapstoeltje en een paar maaltijden mee te nemen.
  • De rel rond het verhaal van The New York Post over vermeende e-mails van Joe Bidens zoon Hunter smeult nog na. Het verhaal van de krant is nog niet geverifieerd en Facebook en Twitter hebben de Democraten een dienst bewezen door op te treden als bliksemafleider. Inmiddels gaat de discussie meer over de rol van sociale media en de mogelijkheid dat Rusland achter de onthullingen zit dan over de inhoud van de mails, tot woede van de Republikeinen. Het zal nog even duren totdat de peilingen het nieuws inhalen, maar vooralsnog doet het verhaal niet aan als een electorale gamechanger.

Bedankt voor je aandacht en tot morgen! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.