De kiesmannen van het Electorale College hebben maandagavond zoals verwacht Donald Trump bevestigd als 45e president van de Verenigde Staten.

De stemming onder de kiesmannen is in principe een formaliteit; na de verkiezingen op 8 november was al duidelijk dat Trump meer kiesmannen achter zich had staan dan Hillary Clinton.

Zeker 270 kiesmannen, het aantal dat nodig was om te winnen, van de 538 kiesmannen schaarden zich achter Trump.

Tegenstanders van Trump deden er alles aan om leden van het kiescollege te bewegen hun stem niet aan de Republikeinse kandidaat te geven. Twee kiesmannen uit Texas stemden tegen Trump, maar dit kon hem niet van de meerderheid afhouden.

Hillary Clinton, die in de verkiezingen de meeste stemmen kreeg, bleef daar ver bij achter. Vier van de twaalf leden van het kiescollege die de staat Washington vertegenwoordigen stemden niet op haar, maar op andere kandidaten.

Bevolkingsgrootte

De vijftig staten in de VS hebben evenveel kiesmannen als zij vertegenwoordigers in het Congres hebben. Dat is het aantal leden in het Huis van Afgevaardigden - afhankelijk van de bevolkingsgrootte van een staat - plus de twee Senaatszetels die elke staat heeft.

Bovendien heeft ook het 'District of Columbia', waarin de hoofdstad Washington ligt, sinds 1964 drie kiesmannen, waarmee het aantal leden van het kiescollege op 538 komt.

Getrapt kiezen

Gezamenlijk vormen zij het Kiescollege dat verantwoordelijk is voor wie de volgende president en vicepresident van de Verenigde Staten worden.

Dit ingewikkelde kiessysteem is bedacht in 1787, toen de grondwet werd opgesteld. De 'founding fathers' besloten de president getrapt te laten kiezen, onder meer omdat zij bang waren dat het volk te veel invloed zou krijgen. De wijze waarop de president nu wordt gekozen wijkt daar nauwelijks van af.

Zo zitten de Amerikaanse verkiezingen in elkaar
Zo zitten de Amerikaanse verkiezingen in elkaar