In de strijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump ging het vaak over bijzaken. Wat zijn de politieke standpunten van de twee kandidaten als het belangrijke zaken als de economie en immigratie betreft? Een overzicht. 

Economie:

Trump wil economische regulering door de overheid drastisch inperken; een traditioneel Republikeins standpunt. Hij pleit voor 'America First' op handelsgebied: als de Verenigde Staten niet economisch profiteren van de banden met een bepaald land, dan hebben de banden volgens Trump geen nut. 

Trump heeft gedreigd met een handelsoorlog met China, een land dat vanwege zijn lage lonen de Amerikaanse werkgelegenheid zou bedreigen. Trump vindt daarnaast dat er meer invoerbelasting moet worden geheven op Chinese en Mexicaanse producten. 

Clinton zegt in haar eerste honderd dagen als president te zullen investeren in infrastructuur, productie, onderzoek en technologie, groene energie en kleine bedrijven. Ze pleit voor economische groei waarbij iedereen wordt geïncludeerd. Clinton wil onder meer kansarmen beter begeleiden en met het oog op de toekomst meer nadruk leggen op 'groen’ produceren. 

Belastingen:

Trump belooft belastingverlagingen voor alle Amerikanen. Die verlagingen zouden de staat tussen de 2 en 7 miljard per jaar gaan kosten. Daarnaast wil hij het aantal belastingschalen terugbrengen tot drie: 12, 25 en 33 procent. 

Clinton wil een verhoging van de belasting voor de allerrijksten (mensen met een jaarsalaris boven de 5 miljoen dollar). Het geld dat hiermee vrijkomt moet worden geïnvesteerd in beter onderwijs, vooral voor kansarme jongeren.

Buitenland:

Trump heeft beloofd met harde hand op te treden tegen Islamitische Staat, onder meer door meer budget voor het leger en meer bombardementen op 'IS-gebied’. Tegelijkertijd zegt Trump dat de VS niet meer automatisch in moet grijpen als NAVO-bondgenoten worden bedreigd: Amerika doet al genoeg voor de wereld. Hij pleit voor sterkere banden met Rusland.

Als minister van Buitenlandse Zaken voerde Clinton een pro-actief beleid. Dit wil zij als president voortzetten, onder meer door luchtsteun op te voeren tegen Islamitische Staat. Ook wil zij duidelijk stelling nemen tegen de militaire agressie van Rusland. Clinton ziet internationale samenwerking als een belangrijk instrument om de Amerikaanse invloed in het buitenland te garanderen en kans op oorlog te verminderen.

Immigratie: 

Trump wil een grote muur bouwen langs de grens met Mexico, zodat illegale Mexicanen het land niet meer in kunnen. Dit plan kost zeker 10 miljard dollar, een bedrag dat de Mexicaanse regering moet gaan betalen. Trump wil de betaling afdwingen door alle geldstromen van de VS naar Mexico stil te leggen.

Ook wil de Republikein alle moslims de toegang tot de VS ontzeggen. Hoewel hij deze uitspraak publiekelijk heeft genuanceerd, staat het plan nog wel op zijn website.

Clinton hangt op het gebied van immigratie een veel liberaler beleid aan. Zij vindt dat de immigratiewetten op een humane manier moeten worden toegepast. Zij wil illegalen die al jaren in de VS wonen zonder overtredingen een kans geven staatsburger te worden.

Gezondheidszorg:

Trump wil Obamacare afschaffen, de nieuwe wet die basiszorg voor alle Amerikanen garandeert. In plaats daarvan wil de presidentskandidaat belastingvrije rekeningen creëren waarmee Amerikanen sparen voor hun zorgpolis.

Clinton wil Obamacare uitbreiden en bestendigen; de Republikeinen hebben al tientallen keren geprobeerd in het Congres de wet nietig te verklaren. Negentig procent van de Amerikanen heeft nu een vorm van zorggarantie. Clinton wil ook de 27 miljoen Amerikanen die nog buiten de regeling vallen (onder wie veel jongeren) zorg garanderen.

Bovendien wil Clinton de kosten van medicijnen in de VS drukken en zo de grote winsten van de farmaceutische sector de kop indrukken.

Wapens:

Trump is groot tegenstander van het beperken van wapenbezit in de VS. Meer wapens bieden meer veiligheid voor Amerikanen, bepleit hij. Wapenlobbyclub NRA steunt Trump.

Clinton wil de lijn van Obama voortzetten. De huidige president heeft, zoals een groeiende meerderheid van de Amerikanen wil na alle schietpartijen van de afgelopen jaren, alle mogelijke pogingen gedaan om wapenbezit iets te beperken. Maar de Republikeinen in de Senaat blijven deze plannen blokkeren.

Clinton wil strengere achtergrondcontroles voordat mensen een nieuw wapen kunnen aanschaffen en wil de verkoop van omstreden wapens, zoals de AR15 die werd gebruikt bij het bloedbad in Orlando.

Abortus:

Trump was in het verleden vóór abortus, maar is daar het laatste jaar op teruggekomen. Hij wil zelfs dat het Hooggerechtshof het besluit uit 1973 dat vrouwen het recht op abortus verschaft, terugdraait.

Clinton is sterk voorstander van het recht van vrouwen op abortus. Zij heeft nadrukkelijk haar steun uitgesproken voor Planned Parenthood - een nonprofit-organisatie die vrouwen helpt met abortus. Ze wil ook wetten aanpassen die overheidssteun aan abortussen verbieden.

Klimaat:

Trump gelooft niet in klimaatveranderingen. Hij stelt dat dit een 'hoax’ is die China de wereld in heeft geholpen om de Amerikaanse economie onderuit te halen. Hij heeft zich hiermee de woede van vrijwel alle prominente natuurwetenschappers op de hals gehaald.

Clinton noemt de strijd tegen de gevolgen van klimaatveranderingen 'een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw’. Zij wil op z’n minst dat de VS de afspraken die in het akkoord van Parijs staan eerbiedigt en ze heeft een plan om deze voornemens in de VS uit te breiden.

LHBT-rechten:

Trump heeft tijdens de campagne regelmatig gesteld dat het huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw, en staten moeten volgens hem niet door de centrale overheid gedwongen worden om homohuwelijken te erkennen. Hij wil dat het Hooggerechtshof dit besluit terugdraait. Dit past in de lijn van de Republikeinen, die een 'traditionele’ relatie als de enige hoeksteen van de samenleving ziet.

Clinton was in de jaren negentig geen voorstander van het homohuwelijk. Maar de afgelopen jaren heeft zij zich nadrukkelijk geprofileerd als beschermer van de LHBT-rechten en belooft ze het beleid van Obama op dat vlak te beschermen en voort te zetten. Zo mogen militairen nu bijvoorbeeld openlijk voor hun geaardheid uitkomen. Zij wil bij wet de 'heterotherapie’ voor homoseksuele jongeren afschaffen.