WASHINGTON - Barack Obama zal pas op 20 januari volgend jaar officieel worden benoemd als 44e president van de Verenigde Staten, maar tot die tijd is hij al druk bezig met voorbereidingen voor de machtsovername. Obama zal niet kunnen genieten de 'wittebroodsweken' die veel van zijn voorgangers wel hebben gehad.

Vooral vanwege de economische crisis is meteen actie vereist.

Tekenend is de keuze van Obama voor Rahm Emanuel als stafchef van het Witte Huis. Emanuel, bekend om zijn ferme en agressieve stijl, zal in zijn functie het tempo in de voorbereiding erin moeten houden. Als stafchef bepaalt Emanuel de agenda van Obama en wie hij te spreken krijgt.

Obama benoemt naar verwachting op zeer korte termijn ook zijn minister van Financiën, die door de financiële crisis een sleutelpositie inneemt in het nieuw te vormen kabinet.

Miljard

Obama had al voor de verkiezingen intensief contact met de huidige minister van Financiën Henry Paulson over de implementatie van het 700 miljard dollar kostende reddingsplan voor de financiële sector. Mogelijk zal Paulson als adviseur aanblijven om de nieuwe regering bij te staan.

Op 15 november wordt een belangrijke economische top in Washington gehouden. Regeringsleiders uit de hele wereld komen dan bijeen om te spreken over een aanpak van de mondiale financiële crisis. Gastheer is president George Bush. Ook Obama zal het topberaad met zijn nieuwe minister van Financiën waarschijnlijk bijwonen.

Snel

Vanwege de oorlogen in Irak en Afghanistan worden ook de ministerposten op Defensie en Buitenlandse Zaken waarschijnlijk snel ingevuld. Obama krijgt al inzage in de dagelijkse geheime rapporten van de CIA die anders exclusief zijn voorbehouden aan de president.

Overigens is het campagneteam van Obama al maanden geleden begonnen voorbereidingen te treffen. De nieuwe president zal in totaal duizenden mensen - ministers, ambtenaren en adviseurs - moeten benoemen. Voor een deel van de benoemingen is goedkeuring door het parlement vereist. In het verleden leidde dat tot tegenwerking en vertragingen.

Medewerking

President Bush heeft benadrukt dat hij er alles aan zal doen om de overgang soepel te laten verlopen. "Hij heeft mijn volledige medewerking. Ik zal hem op de hoogte houden van de beslissingen die ik neem.". Bush stelde eerder al een eigen team in om zijn opvolger en diens nieuwe regering te helpen bij een soepele overdracht.

Naast de samenstelling van zijn regering moet Obama ook enkele persoonlijke beslissingen nemen. Zo moeten hij en zijn vrouw Michelle een datum vastleggen voor de verhuizing van het gezin naar het Witte Huis in Washington DC. Ook moeten ze een nieuwe school zoeken voor hun dochters Sasha en Malia.