ANCORAGE - Op de conventie van de Republikeinse partij begin september hekelde de Amerikaanse kandidate voor het vicepresidentschap, Sarah Palin, de vriendjespolitiek van bestuurders.

De Los Angeles Times stelt echter vrijdag dat Palin net als veel andere bestuurders baantjes heeft gegeven aan vrienden en donateurs.

Volgens een onderzoek van de progressieve krant heeft Palin als gouverneur van Alaska ruim honderd banen bij de overheid gegeven aan personen die geld hebben geven voor haar verkiezingscampagne, of aan verwanten van die geldschieters. Het zou gaan om bijna een kwart van de banen die te vergeven waren.

Minder gekwalificeerd

De Los Angeles Times wijst erop dat het gebruikelijk is dat gouverneurs baantjes geven aan vrienden en aanhangers. Volgens enkele wetenschappers in Alaska zijn verscheidene door Palin aangestelde personen echter minder gekwalificeerd dan hun voorgangers.

Historicus Steve Haycox meent dat sommige functionarissen niet goed waren voorbereid op de hoge posten die ze moesten bekleden. Volgens zijn collega Terrence Cole heeft Palin laten zien dat "ze geen respect voor ervaring heeft".