SAINT-LOUIS - Sarah Palin is donderdag als een popster bejubeld op een partijbijeenkomst in Saint-Louis.

De running mate namens de Republikeinse partij reed met haar bus, de 'Straight Talk Express', een arena binnen. Daar kwam zij onder luid gejuich van haar aanhangers uit een witte rookwolk tevoorschijn.

De 44-jarige Palin, gouverneur van de staat Alaska, keerde net terug van een debat in Saint-Louis met haar Democratische rivaal Joe Biden. Veel Republeinen vreesden een afgang voor Palin.

Geen probleem

Maar donderdagavond had ze "geen enkel probleem om aan de lage verwachtingen te voldoen", volgens een omschrijving in de vrijdageditie van de Washington Post.

Ze blonk zoals gebruikelijk uit in beknopte volkse uitdrukkingen, ook wanneer die geen verband hielden met de gestelde vraag.

Kredietcrisis

Over de kredietcrisis zei Palin strijdbaar: "Laten we ons inzetten voor de gewone alledaagse Amerikanen, Joe Six-Pack (Jan met de Pet) en de 'hockey moms' (doorsnee huisvrouwen en moeders) door heel het land.''

Vanzelfsprekend kwam er een vraag over het plan de financiële instellingen met 700 miljard dollar uit de Amerikaanse schatkist te redden. Het Huis van Afgevaardigden buigt zich daar vrijdag over. Palin omzeilde de vraag: "Ik keer terug naar mijn energieplan...''

Toen Biden en de vragensteller tegensputterden zei Palin bits: "Ik antwoord dan wel niet op de vragen die jullie willen horen maar ik spreek klare taal tegen het Amerikaanse volk.'' Ze wordt in de Washington Post ook Sarah Six-Pack Palin genoemd.