WASHINGTON - Meer dan dertig protestantse Amerikaanse voorgangers zijn uit op een confrontatie met de autoriteiten.

Ze hebben zondag tegen de Democratische presidentskandidaat gepreekt en daarmee sturen ze aan op rechtszaken over een belastingwetje uit 1954.

Dat verbiedt uitdrukkelijk dat bijvoorbeeld kerken zich met politieke campagnes bemoeien. Dit meldde maandag The Washington Post.

De wet van de belastingdienst IRS stelt: "Alle van belasting vrijgestelde, niet op winst uitzijnde instellingen mogen niet deelnemen aan of zich bemoeien met politieke campagnes die erop gericht zijn een openbaar ambt te verwerven.''

Preekstoel

Een aantal voorgangers wil van deze beperking af om hun politieke voorkeur van de preekstoel te kunnen schallen.

Eén van hen bulderde zondag vanaf de kansel de eerste kanonschoten in de strijd: Wie op Barack Obama stemt "toont zich ernstig moreel schizofreen'', aldus voorganger Ron Johnson.

"De standpunten van de Democratische presidentskandidaat over abortus en homoseksuele partnerschappen staan volkomen haaks op de waarheid die God in de geschriften heeft geopenbaard.''

De IRS volgt de situatie op de voet en zal passende actie ondernemen, volgens een verklaring van de dienst.