WASHINGTON - De Amerikaanse presidentskandidaten Barack Obama en John McCain hebben zich zondag positief getoond over een reddingsplan voor de Amerikaanse economie. McCain stak zijn duim op naar de camera's.

Het betreft een aangepaste versie van het voorstel dat minister van Financiën Henry Paulson vorige week indiende. Beiden hopen het wetsvoorstel te kunnen steunen zodra het is ondertekend.

Het nieuwe voorstel, dat erop gericht is financiële instellingen met publiek geld te verlossen van onverkoopbare effecten, wordt naar verwachting maandag in stemming gebracht in het Huis van Afgevaardigden. De Senaat buigt zich er mogelijk woensdag over.

Noodfonds

Het oorspronkelijke voorstel van Paulson, dat slechts drie kantjes telde, is uitgegroeid tot een wetsontwerp van ruim honderd pagina's. De maximale bestedingsruimte van 700 miljard dollar blijft gehandhaafd, maar het op te richten noodfonds krijgt in eerste aanleg de beschikking over 250 miljard dollar.

Dat kan op verzoek van de president oplopen tot 350 miljard dollar. Verdere uitgaven moeten eerst aan het Congres worden voorgelegd.

Toezicht

Beide presidentskandidaten lieten weten dat de punten waarvoor zij zich hard hadden gemaakt, in het plan zijn opgenomen. Beide kandidaten noemden bescherming voor de belastingbetaler, scherp toezicht op de uitvoering van het plan en het voorkomen van hoge bonussen aan topbestuurders.

Obama noemde nog een vierde 'kernpunt' van hem waaraan gehoor is gegeven: meer hulp voor huiseigenaren voor wie executieverkoop dreigt.

Obama riep zondag opnieuw op tot een financieel stimuleringspakket om banen te creëren, hoofdzakelijk door het financieren van binnenlandse bouwprojecten. Het lijkt er echter niet op dat een dergelijk plan dit jaar door de Senaat komt.

Stimuleringspakket

Het Huis van Afgevaardigden keurde vorige week een maatregel goed van 60 miljard dollar, maar een iets aangepaste versie werd geblokkeerd door Republikeinse Senaatsleden. McCain zei dat hij zou nadenken over een stimuleringspakket, maar voegde eraan toe dat een pakket van een paar maanden geleden niet veel heeft opgeleverd.

Volgens de Democraat Obama is de crisis te wijten aan "acht jaar falend economisch beleid" van McCains partijgenoot president George Bush, "gesteund door John McCain". Dat zei Obama vrijdagavond tijdens het eerste tv-debat tussen beide senatoren.

President

Obama wees die avond verder op de grote begrotingstekorten van Bush. Maar ook McCain distantieerde zich daarvan. McCains kritiek op het financiële beleid van de president ligt gevoelig bij fiscaal conservatieve Republikeinen.

Obama verwees tijdens het debat ook naar een recente uitspraak van zijn rivaal. McCain had tijdens een campagnebijeenkomst gezegd dat de Amerikaanse economie fundamenteel sterk is. "Daar ben ik het fundamenteel mee oneens", aldus Obama.