WASHINGTON/SAINT-PAUL - De Democratische presidentskandidaat Barack bama heeft gezegd dat de 'surge' een onvoorzien en onvoorstelbaar succes is geworden.

Hij zei dit in een vraaggesprek met Fox News over de strijd in Irak.

De 'surge' was een nieuwe 'golf' van bijna 30.000 Amerikaanse militairen die vanaf februari 2007 naar Irak gingen om met een nieuw offensief orde te scheppen in en rond Bagdad en in de provincie al-Anbar. Het geweld is er recent sterk afgenomen.

Kritiek

Er was felle kritiek in de VS op het sturen van extra troepen, onder anderen van Obama. De Republikeinse presidentskandidaat John McCain was voorstander, zoals hij donderdag in zijn rede voor de Republikeinse conventie in herinnering bracht.

Inzicht

Republikeinen stellen dat McCains steun aan de 'surge' zijn militair inzicht en leiderschap toont. Die zijn nodig om opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten te worden, een van de taken van de president.

De komst van extra Amerikaanse troepen viel samen met een reeds groeiend verzet van leiders uit de lokale bevolking tegen groepjes extremisten die terrein in onder meer al-Anbar verloren.

Aanval

Obama beklemtoonde dat hij om te beginnen tegen de aanval van 2003 op Irak was. Dat juiste inzicht weegt volgens hem veel zwaarder dan de mening over de extra troepenzending van 2007.