Over de aanpak van de economische crisis in Amerika denken Barack Obama en John McCain behoorlijk verschillend.

Dat blijkt uit de vraaggesprekken die het Amerikaanse tijdschrift Fortune had met beide presidentskandidaten.

Het blad legde het tweetal vijf vragen voor die duidelijk moeten maken met welke visie zij de dreigende recessie aan gaan pakken zodra ze president zijn.

Wat is op de lange termijn de belangrijkste bedreiging voor de Amerikaanse economie?

Obama: "De energiemarkt blijft ons pijn doen als we er niks tegen doen. Dit komt doordat de vraag altijd groter blijft dan het aanbod. Op deze manier zal dit een blijvend negatief effect hebben op onze economie."

"Daarom moeten we blijven investeren in het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen. De regering moet daar een rol bij spelen."

McCain: "Onze grootste bedreiging is islamextremisme. Als dat overwint zal dat zelfs ons bestaan bedreigen. Nog een aanval op Amerika kan desastreuze gevolgen hebben."

Klimaatverdrag

Jullie zijn allebei voorstander van een klimaatverdrag. Dit zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat het gebruik van fossiele brandstoffen zwaarder belast wordt.

Moeten bedrijven en consumenten rekening houden met hogere prijzen voor elektriciteit en benzine?

McCain: "Ik ben realistisch genoeg om te weten dat de prijs voor een vat olie niet significant zal dalen. Immers, die olievoorraden zijn een keer op. Ik ben er echter geen voorstander van dat Amerikanen dan simpelweg meer moeten gaan betalen."

"Daarom moeten we kijken naar alternatieve vormen van energie, zoals kernenergie en wind-, zonne- en getijdenenergie. Ook moeten we accu's ontwikkelen waarmee je meer dan 100 kilometer kan rijden, voordat je hem moet opladen."

Obama: "Op de korte termijn zullen we meer moeten gaan betalen. Belangrijk is daarbij diegenen te beschermen die de hogere prijzen moeilijk kunnen betalen."

"Overigens niet door het opschorten van brandstofbelasting, want daar neemt het gebruik alleen maar van toe."

"Onderschat de kracht van onze Amerikaanse innovatiedrift niet. Ik voorspel dat er technologische doorbraken komen die er voor zullen zorgen dat de energieprijzen zullen dalen."

China

Andere economieën als China en India zijn sterk in opkomst. Hoe zorgen jullie ervoor dat de Amerikaanse economie dominant blijft in de wereld? Of moeten we accepteren dat andere landen ons voorbij streven?

Obama: "De Amerikaanse economie blijft de grootste. Maar het is goed dat andere landen dichterbij komen, dat geeft uitdagingen. We moeten daarom investeren in onze kracht, zoals onze kenniseconomie."

"Ons universiteitssysteem is met afstand de beste. Die positie moeten we behouden door erin te investeren. Ook moeten we het niet moeilijker maken voor buitenlandse studenten om hier te studeren."

McCain: "We hebben het zelf in handen als we India en China voor willen blijven. Als we opleiden, trainen en innoveren zal ook de 21ste eeuw de Amerikaanse eeuw zijn."

Miljardairs

De laatste jaren is het aantal miljonairs en miljardairs enorm gegroeid. Moet de regering daar iets aan doen?

McCain: "Waarom zou iemand niet rijk mogen worden? Alle Amerikanen moeten de mogelijkheid hebben om rijk te kunnen worden. Daarom is scholing zo belangrijk."

"Dus ook mensen uit lagere sociale milieus moeten zich kunnen opwerken op de economische ladder."

Obama: "Dit probleem is vooral ontstaan doordat de Bush-regering geen mogelijkheden bood voor de gemiddelde Amerikaan. Hun inkomen was bevroren, maar de prijzen stegen."

"Er zijn prima CEO's die best wat mogen verdienen. Ze creëren banen en versterken gemeenschappen. Echter geeft zo'n positie wel verantwoordelijkheden."

Leiderschap

Hoe verschilt jullie leiderschapsstijl ten opzichte van George Bush?

McCain: "Ik heb een uitstekende groep economisch adviseurs met de kennis en ervaring om mij te kunnen adviseren over het te voeren beleid."

"Ik volg daarmee de lijn van een van mijn voorgangers: Dwight Eisenhower. Hij wist op basis van zijn ervaring als commandant in de Tweede Wereldoorlog ook tijdens zijn presidentschap het perfecte team neer te zetten."

Obama: "Ik hou niet van ego's. Daarom wil ik de slimste koppen bij elkaar brengen. Mensen met dezelfde visie. Los van ideologieën willen we gaan kijken hoe die visie verwezenlijkt moet worden."

"Ook wil ik een stevige discussie aangaan met mensen die allerlei verschillende standpunten aanhouden."

"Een president moet er voor zorgen dat mensen niet bang zijn slecht nieuws te brengen. Dat wil ik namelijk horen. Goed nieuws hoor je immers vanzelf wel."