Tijdens de campagne voor de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat Hillary Clinton prat op haar ervaring in de buitenlandse politiek.

Volgens Hillary Clinton is haar langdurige carrière datgene wat haar onderscheidt van Barack Obama, die pas in de eerste termijn van zijn gouverneurschap zit. Ze claimt 35 jaar aan ervaring te hebben die haar in staat stelt het land te kunnen leiden.

Ze laat dan ook geen mogelijkheid onbenut om tijdens haar speeches alle dingen op te sommen die ze zou hebben bereikt of waar ze in ieder geval een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Time onderzocht drie van haar belangrijkste 'paradepaardjes'.

Zorgstelsel voor kinderen

Over haar betrokkenheid bij het opzetten van een nieuw Amerikaanse zorgstelsel voor kinderen in middenklassegezinnen is Clinton het meest trots. Ze stelt het leven te hebben veranderd van zes miljoen kinderen.

Een beetje hoog van de toren is dat wel. Ze voerde een lobby voor de nieuwe wet, maar ze deed dit samen met senator Ted Kennedy. Met een accijnsverhoging op sigaretten zou het plan betaald moeten worden.

Vlak voordat de wetswijziging ter stemming werd gebracht bleek het plan echter te duur en was het nota bene Hillary's man Bill die opriep om tegen het nieuwe zorgstelsel voor kinderen te stemmen.

Hillary bleef gedwee achter haar man staan, maar Ted Kennedy liet het er niet bij zitten. Samen met de Republikein Orrin Hatch mobiliseerde hij lobbygroepen om de wet alsnog door het Congres te loodsen.

Mogelijk heeft Hillary achter de schermen wel druk uitgeoefend op de president om het plan erdoor te drukken, wat uiteindelijk lukte in augustus 1997. Kennedy verklaarde hierover: "Hillary Clinton was van onschatbare waarde."

Vrede in Noord-Ierland

Over haar rol bij de totstandkoming van het Goede Vrijdag-akkoord in 1998 is Hillary Clinton iets bescheidener. Ze claimt niet betrokken te zijn geweest bij de vredesonderhandelingen. Daarentegen stelt ze "geholpen te hebben vrede te brengen in Noord-Ierland".

Met de tamelijke algemene bewoording bedoelt ze dat ze slechts de protestanten en katholieken heeft aangespoord om hun leiders te dwingen tot overleg. Met name vrouwen werden door Clinton aangemoedigd druk uit te oefenen op de vooral mannelijke onderhandelaars.

Volgens de voormalige nationale veiligheidsadviseur Sandy Berger was de lobby van Clinton "behulpzaam voor het creeëren van een atmosfeer waarbinnen de vredesbesprekingen gevoerd konden worden".

Andere betrokken diplomaten vinden dat de rol van Clinton zwaar wordt overschat. Voormalig eerste minister van Noord-Ierland David Trimble vond de claim van Clinton zelfs "een beetje belachelijk". De zware onderhandelingen werden vooral gevoerd door Bill Clinton en senator George Mitchell.

Volgens Time is er dan ook geen sprake van een actieve rol van Hillary Clinton. Ze bezocht het land maar twee keer, waarbij ze vrouwen aanspoorde om druk te zetten op hun leiders. Zelf de mouwen opstropen deed ze niet.

Kosovaarse vluchtelingen

"Ik onderhandelde tijdens de Kosovo-crisis in 1999 voor open grenzen naar Macedonië, zodat Kosovaarse vluchtelingen daar heen konden vluchten", stelt Clinton. Inderdaad had ze op 14 mei 1999 een gesprek gehad met de Macedonische premier.

Dit gesprek ging echter niet over het openen van de grenzen, maar over economische hulp aan het land. De Macedonische premier had namelijk geklaagd dat Amerikaanse bedrijven het onrustige gebied verlieten. Het risico voor de bedrijven was namelijk dat de oorlog met de vluchtelingenstroom zou overslaan naar Macedonië.

Hillary Clinton startte een lobby om bedrijven terug te halen en heeft op economisch vlak daarom duidelijk haar steentje bijgedragen. Met het openen van grenzen voor vluchtelingen had haar rol echter niets te maken, zegt Time.