AMSTERDAM - In de race om het democratische kandidaatschap voor de Amerikaanse verkiezingen verhardt de strijd tussen Barack Obama en Hillary Clinton. De scherpe toon leverde Hillary overwinningen op, maar de vraag is of deze vuilspuiterij niet vooral schadelijk is voor de Democraten.

Deze nieuwe tactiek heeft Hillary een aantal broodnodige kiesgedelegeerden opgeleverd, waardoor de strijd om het kandidaatschap vermoedelijk voortduurt tot de democratische conventie in augustus.

De opmars van Obama van de laatste maanden en de nek-aan-nek-race die daarvan het gevolg is, is volgens opinieblad Time voor de democraten zowel deprimerend als verontrustend.

Republikeinen

Bij de Republikeinen is immers de strijd al gestreden. Mike Huckabee verliet onlangs zonder mokken het strijdtoneel om John McCain alle ruimte te geven zich voor te bereiden op de conventie en de verkiezingen.

Die rust hebben de Democratische kandidaten niet. Integendeel, Hillary zei na haar overwinningen in Ohio en Texas: "I'm just getting warmed up". Het gevolg is dat Obama of Clinton in de herfst gehavend door de voorverkiezingen aan de strijd om het presidentsschap begint.

Aanval

Met de aanval van Hillary Clinton op haar donkere tegenstrever stapte zij af van haar lach- en huilcampagne, die haar verder in de polls deed zakken. In de meest recente campagne twijfelde ze aan de betrouwbaarheid van Obama, omdat hij suggereerde het handelsverdrag met Canada op te zeggen.

Uit een memo zou blijken dat hij Canada had verteld dat hij dit verdrag juist niet ging opzeggen en het alleen ter discussie stelde om kiezers in Ohio te winnen.

Reclame

Ook lanceerde Clinton een reclame, waarbij ze op het gevoel inspeelde: "Het is 3 uur en uw kinderen slapen veilig. Wie wilt u dat de telefoon in het Witte Huis opneemt, terwijl er iets gebeurt in de wereld?"

Toch zeker wel iemand die wereldleiders en het leger kent en al jaren meeloopt in de internationale politiek van deze gevaarlijke wereld? Een duidelijke sneer naar de relatief onervaren Obama.

Jeremiah Wright

In de meest recente aanval richtte het Clinton-kamp haar pijlen op de contacten van Obama met de radicale dominee Jeremiah Wright.

Hij stelde onder andere dat Amerika de aanslagen van 11 september 2001 aan zichzelf te wijten had. Ook vervloekt hij de heerschappij van rijke blanken in Amerika. In een speech deed Barack Obama afstand van die uitspraken.

Meer aanvallen

De campagne heeft voor Clinton gewerkt en dus is de verwachting dat er meer aanvallen zullen volgen. Het is echter niet waarschijnlijk dat Hillary Clinton aan het winnen van kiesgedelegeerden genoeg heeft. De onafhankelijke supergedelegeerden gaan waarschijnlijk de doorslag geven.

Deze circa 800 partijprominenten zijn onderwerp van lobby door de democratische kandidate. Ook aan hen probeert ze duidelijk te maken dat zij de sterkste kandidaat is.

Ze stelt populairder te zijn bij de doelgroepen (latino's, vrouwen, middeninkomens) die het verschil zullen maken op de dag van de verkiezingen. Ook zou ze meer bevriende gouverneurs door het land hebben die haar kunnen steunen in de campagne.

Kerry

Een sterke kandidaat zullen ze na het echec van 2004 nodig hebben. Toen had John Kerry dankzij de republikeinse anti-Kerry-campagne geen schijn van kans.

De Obama-aanhang vreest door de agressieve aanpak van Clinton het ergste voor de Democratische partij. Zij stellen dat de supergedelegeerden zich moeten conformeren aan de uitslagen van de voorverkiezingen. Het elkaar zwartmaken van Obama en Clinton is voeding voor de campagne van McCain in het najaar.