SEATTLE/LITTE ROCK - Na het vuurwerk van Super Tuesday zijn de overgebleven kandidaten in iets rustiger vaarwater gekomen. Hoewel de media de kanshebbers van dichtbij blijven volgen, lijkt de aandacht even iets minder.

De Democraten trekken zich dit weekeinde terug in de staten Louisiana, Washington en Nebraska, waar zaterdag voorverkiezingen plaatshebben.

Mike Huckabee ploetert aan Republikeinse zijde vrolijk verder in Kansas. Hoewel de campagne door de media als voorbij wordt beschouwd, weet de gewezen gouverneur van Arkansas van geen wijken. Op vrijdag verspreidde hij zijn conservatief populistische boodschap in plaatsen als Wichita, Topeka en Garden City. John McCain laat even zijn gezicht zien in Seattle, Washington om geld in te zamelen.

Democraten

De Democraten Hillary Clinton en Barack Obama vlogen voor de zoveelste keer het continent over en maakten hun opwachting in dezelfde stad als McCain. In de staat Washington staan zaterdag 78 gedelegeerden op het spel. De regio in het noordwesten van de Verenigde Staten telt bovendien nog eens negentien zogenoemde superdelegates.

Partijbonzen

Naarmate de strijd langer duurt en de conventie dichterbij komt, kunnen dit soort Democratische partijbonzen zich in steeds meer media-aandacht verheugen vanwege hun mogelijk doorslaggevende rol. Ze mogen zelf bepalen wie ze uiteindelijk op de conventie steunen en mogen op elk gewenst moment van gedachte veranderen. Democratische kandidaten voeren niet langer alleen campagne om kiezers te trekken, maar net zo goed om supergedelegeerden te paaien.

Chelsea

Hillary Clinton liet volgens de zender ABC haar toegestroomde aanhangers donderdagavond niet voor niets de senatoren - en dus supergedelegeerden - Cantwell en Murray van de staat Washington hartstochtelijk toejuichen. De strijd om de steunbetuigingen gaat tegelijkertijd in volle hevigheid achter de schermen door. Zelfs Chelsea Clinton, de dochter van Bill en Hillary, zou persoonlijk lobbyen om steun te werven voor haar moeder onder speciale gedelegeerden.

Voorsprong

De gewezen first lady heeft een behoorlijke voorsprong opgebouwd op Obama wat betreft superdelegates. Dat noopte hem eerder deze week te verklaren niet bevreesd te zijn voor hun rol op de conventie. "Als deze race neerkomt op superdelegates kunnen we zeggen dat wij meer gewone gedelegeerden hebben en dat de Democratische kiezers hebben gesproken. De supergedelegeerden, de partij-intimi zullen dan wel twee keer moeten denken hoe ze de nominatie zullen aanpakken."

Hoe dat standpunt zich verhoudt tot superdelegates zoals de vermaarde senatoren Edward Kennedy en John Kerry uit Massachusetts, liet de kandidaat wijselijk in het midden. Clinton won in Massachusetts ondanks de officiële steunbetuigingen van Kennedy en Kerry aan het adres van hun collega Obama.